Aanspreekpunt integriteit (API)

Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Het ethisch adviesorgaan ontwikkelde een sociale kaart, welke een overzicht bevat van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen. De sociale kaart is een handige en bruikbare tool voor de club-API's om gericht door te verwijzen naar de meest geschikte organisatie en/of voorziening binnen de hulpverlening.

We nemen elke klacht ernstig

Ervaar je problemen en wens je hierover te praten? Gymfed neemt elke klacht ernstig en behandelt deze met de nodige discretie. Je kan steeds terecht bij jouw club-API of bij de Gymfed API's, Caroline Jannes en Jeroen Keymolen.

Jeroen Keymolen
  • Mail
  • GSM: 0474 35 87 32


Caroline Jannes
  • Mail
  • GSM: 0485 63 39 37