Advies inwinnen en/of melding indienen

Advies inwinnen

Bij wie kan je advies inwinnen bij een vermoeden of melding over grensoverschrijdend gedrag?
Jouw club-API en de Federatie API zijn steeds beschikbaar voor vragen en advies omtrent grensoverschrijdend gedrag.

Een melding indienen

Door het contacteren van de Federatie API en/of het invullen van een meldingsformulier meld je een (mogelijke) overtreding op het tuchtreglement van Gymfed. Alle tuchtreglementen maken integraal deel uit van de algemene richtlijnen van Gymfed. Deze melding wordt in eerste instantie aan de hand van bemiddeling en adviezen intern bij Gymfed behandeld. Deze melding kan, indien gewenst en nodig, in tweede instantie overgaan tot een tuchtklacht gericht aan de tuchtcommissie of het Vlaams Sporttribunaal in geval van grensoverschrijdend gedrag. 

Grensoverschrijdend gedrag is voor iedereen anders en gaat om gedrag dat jouw persoonlijke grens overschrijdt. Waarover kan het gaan? Pesten, discriminatie, machtsmisbruik, ongewenst seksueel gedrag, geweld, intimidatie… Via dit meldpunt zorgen we voor een eerste opvang en kunnen we je – als je dat wenst – gericht doorverwijzen.

Twijfel niet om onmiddellijk contact op te nemen bij een vermoeden of een melding over grensoverschrijdend gedrag.
Gymfed neemt elke melding ernstig en behandelt ze met de nodige discretie.