Initiatieven Topsportwerking

Na de publicatie van het rapport van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Gymnastiek werden extra initiatieven opgezet ter bevordering van een gezond, ethisch en veilig (top)sportklimaat. Zo werden een taskforce en 5 thematische werkgroepen opgericht met als hoofddoel het aanpakken van de problematiek, de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. Het gepubliceerde rapport helpt Gymfed om beter te blijven doen voor al haar sporters en hun omgeving. We nemen de adviezen die uit het rapport voortkomen ter harte en engageren ons om hier concrete acties aan te koppelen.