Initiatieven Topsportwerking

In de verdere uitbouw van onze werking nemen we als federatie heel wat acties en initiatieven ter bevordering van een gezond, ethisch en veilig topsportklimaat. Initiatieven die bijdragen aan een topsportcultuur waarbinnen het mentale en fysieke welzijn van de sporter centraal staat en prioriteit geniet. De reeds geleverde inspanningen worden geëvalueerd en verder op punt gesteld.