Interdisciplinaire omkadering

Het uitbreiden en versterken van de omkadering rond de topsportwerking is een continue en stapsgewijs proces. Hierbij worden controle en beslissingsmacht verdeeld en staat de zorg voor de sporter centraal. Deze omkadering is essentieel in een topsportomgeving en wordt continue opgevolgd. In topsportdisciplines Toestelturnen meisjes, Toestelturnen jongens en Acro wordt deze interdisciplinaire werking verder uitgebouwd en op punt gezet.

Het interdisciplinair team (IDT) bestaande uit een voedingsdeskundige, mental coach, fysieke trainers, dokter en kiné volgt de gymnasten dagelijks op de voet en bouwt mee aan de prestaties van de sporters waarbij de fysieke en mentale gezondheid van de atleten centraal staat. Het IDT heeft op 6-wekelijkse basis overleg om de evolutie van elke topsportatleet te bespreken, hierbij koppelt elke expert terug naar de Topsportmanager van Gymfed.


Taken experten

  • Voedingsdeskundige: de voedingsdeskundige stelt een voedingsschema op waarbij er vanuit het algemene basisprincipe vertrokken wordt welke voeding een sporter nodig heeft om het lichaam te versterken. Voor elke specialisatie is er een andere lichaamssamenstelling en dus ander voedingspatroon nodig.
  • Conditie trainer: de fysiek trainers staan in voor de houdingstraining van de gymnasten. Hierbij gaat het voornamelijk over het efficiënt leren gebruiken van het lichaam. Bewegingsanalyse vormt de basis voor deze fysieke trainingen, krachttrainingen en cardio zijn eveneens een belangrijk onderdeel in het fysieke verhaal. Onze fysiek trainers focussen op het behouden van het evenwicht bij de belasting van de sporters, dat houdt in dat de hele keten belast wordt en niet één schakel. Aan de hand van een jaarlijkse lichaamsscreening wordt voor elke sporter een persoonlijk trainingsschema opgesteld.
  • Mental coach: Jef Brouwers, Maureen Beernaert en Stef Van Puyenbroeck vormen de mental coaches binnen onze topsportwerking. Zij staan in voor de (individuele) begeleiding van onze sporters en coaches op mentaal vlak.
  • Arts: op basis van wekelijkse consultaties in de Topgymnastiekhal in Gent volgt de arts, in nauw overleg met de andere experten van het interdisciplinair team, de atleten op medisch vlak op.
  • Kiné: tijdens trainingen en stages observeren de kine's de gymnasten van dichtbij om de intensiteit en nodige behandeling, in overleg met de andere experten, te bepalen. Gymnasten komen standaard 1 à 2 keer langs op consultatie, enerzijds voor het behandelen van blessures en anderzijds voor een preventieve behandeling. Tijdens (internationale) competities bestaat hun taak voornamelijk uit het advies geven aan de sporters en coaches voor het turnen van een optimale wedstrijd.