Ethisch adviesorgaan

Het ethisch adviesorgaan van Gymfed ziet toe op de toepassing en naleving van het EVS-decreet en de ethische codes van de federatie zowel wat breedtesport als topsport betreft. Het verstrekt advies, ontwikkelt tools en informeert omtrent gezond en ethisch sporten. Het ethisch adviesorgaan werd opgericht met als doel het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Dit adviesorgaan komt maandelijks samen volgens een vaste agenda waarbij er proactief en reactief advies gegeven wordt. Meldingen inzake grensoverschrijdend gedrag worden eveneens door dit team opgevolgd en behandeld.

Samenstelling

Contact opnemen met het ethisch adviesorgaan? Dan kan via het aanspreekpunt integriteit (API)

Voornaamste taken

  • Toezien op de toepassing en naleving van het EVS-decreet
  • Toezien op de toepassing van de ethische codes van de federatie
  • Advies en informatie verstrekken aan betrokken personen binnen breedtesport en topsport
  • Tools ontwikkelen voor de clubs omtrent gezond en ethisch sporten
  • Info- en vormingsactiviteiten uitwerken en organiseren

Meer info inzake advies inwinnen/en of een melding indienen inzake grensoverschrijdend gedrag kan je hier terugvinden.