Ethisch adviesorgaan

Het ethisch adviesorgaan van Gymfed ziet toe op de toepassing en naleving van het EVS-decreet van de federatie zowel wat breedtesport als topsport betreft. 

PROACTIEVE LUIK

Dit team focust op het proactieve luik binnen het integriteitsbeleid van Gymfed. Het doel van het ethisch adviesorgaan (proactieve luik) is om het integriteitsbeleid van Gymfed te evalueren enerzijds en anderzijds adviezen en suggesties te formuleren omtrent het integriteitsbeleid van de Federatie.

Samenstelling:

  • Paul Standaert - voorzitter en lid van bestuur Panathlon Vlaanderen
  • Jan Goossen - voorzitter oudercomité Gymfed
  • Cleo Schyvinck - Postdoc wetenschapper UGent
  • Raissa Swerts - psycholoog en Federatie API
  • Cindy Vandenhole - socioloog, ex-topsporter toestelturnen meisjes en trainer TTM
  • Luca Lenoir - arts en lid van het interdisciplinair team topsport Acro en Toestelturnen jongens
  • Ruth Franceus - clubondersteuner Gymfed


REACTIEVE LUIK

Dit team onafhankelijke Federatie API's staat in voor het reactiebeleid inzake grensoverschrijdend gedrag. Dit houdt in dat dit team elke melding inzake grensoverschrijdend gedrag met de nodige zorg en discretie opvolgt. In eerste fase worden meldingen aan de hand van bemiddeling en adviezen opgevolgd. Indien nodig kan een melding ingediend worden als tuchtklacht bij het Vlaams Sporttribunaal en wordt een tuchtrechtelijk onderzoek opgestart.

Samenstelling:

Contact opnemen met het ethisch adviesorgaan? Dan kan via het (onafhankelijk) aanspreekpunt integriteit (API).
Meer info inzake advies inwinnen/en of een melding indienen inzake grensoverschrijdend gedrag kan je hier terugvinden.