Oudercomité

In de verdere uitbouw van onze (top)sportwerking richt Gymfed een adviescommissie op samengesteld uit ouders van actieve topsporters. Het oudercomité is er voor de ouders van topsporters met topsportstatuut, topsportbeloftestatuut of erkende elitegymnast die de wereld van de gymnastiek en haar verschillende disciplines grondig kennen. Deze adviescommissie draagt bij aan de verdere ontwikkeling van een gezond en ethisch sportklimaat, als federatie willen we blijven bouwen aan atleten die zich zowel fysiek als mentaal sterk voelen.

Het oudercomité wordt samengesteld uit een voorzitter, secretaris en 8 vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines: Acro, Toestelturnen jongens en Toestelturnen meisjes. Het oudercomité wordt voor de periode van twee jaar (tot en met juni 2023) aangeduid en zal maandelijks samen komen.

 • Maarten Kerkaert - TTm - Ouder van Ella Kerkaert
 • Emilie Deblauwe - TTm - Ouder van Nina Van Aerde
 • Frank Vandeberg - TTj - Ouder van Giel Vandeberg
 • Anke Vanhoenacker - Acro - ouder van Sofie Jaeken
 • Jan Goossen (voorzitter) - Acro - Ouder van Marte Goossen
 • Koen Marx - TTj - Ouder van Wouter Marx
 • Severine Devuyst - TTm - Ouder van Margaux Daveloose
 • Veerle Gepts - TTj & TTm - Ouder van Bob & Pia Neyrinck

Het oudercomité is een adviescommissie en heeft als doel:

 • Een duidelijke stem geven aan de ouders binnen de topsportwerking van Gymfed
 • Een aanspreekpunt zijn voor alle ouders binnen de topsportwerking van Gymfed waarbij vertrouwen en integriteit voorop staan
 • Inspraak te geven in het (top)sportbeleid van Gymfed door het formuleren van adviezen voor de Topsportcommissie en/of het Bestuursorgaan

Verslagen oudercomité