Actieplan

Het creëren van een gezond en ethisch sportklimaat is en blijft een belangrijke beleidsdoelstelling. Gymfed wil een organisatie zijn waarbij haar sporters op een ethisch verantwoorde en gezonde wijze hun favoriete sport levenslang kunnen beoefenen. Hiervoor nemen we nu en in de toekomst alle noodzakelijke stappen om systematisch alle essentiële voorwaarden te implementeren om deze doelstelling te realiseren.

"We zijn ons als federatie bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze sporters en hun omgeving. De acties die we ondernemen, doen we met de overtuiging en het geloof dat we van de gymsport een modelsport kunnen maken." - Ilse Arys, Algemeen manager

In 2020 laaiden zowel in België als in andere gymnastieklanden de debatten rond de mentale en fysieke gezondheid van topsportgymnasten hoog op. Naar aanleiding van deze getuigenissen evalueerde een onafhankelijke onderzoekscommissie de werking van de Vlaamse Gymnastiekfederatie. Het vergde moed van de personen die getuigden om aan te kaarten wat zij ervaren hebben. Wij zijn dan ook dankbaar dat zij hun verhaal met de onafhankelijke onderzoekscommissie hebben willen delen.

In navolging van het onafhankelijke onderzoek werd het rapport van de onderzoekscommissie gepubliceerd. De commissie formuleerde 13 aanbevelingen die moeten bijdragen aan een geïntegreerd beleid waarbij een gezond, ethisch en veilig (top)sportklimaat voorop staat. In dat kader werd als eerste initiatief de taskforce opgericht welke na haar opstart het volledige rapport aan een grondige oorzaak-analyse onderworpen heeft. Op basis van deze analyse werden 5 thematische werkgroepen geïnstalleerd die voor hun specifiek thema een concreet actieplan geformuleerd hebben. Een actieplan dat aan alle aanbevelingen in het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie moet beantwoorden en bijdraagt aan de cultuurverandering in onze sport.

Sindsdien voert Gymfed jaarlijks haar actieplan gezond en ethisch sporten uit. Acties die het ethisch beleid op topsport - , club - en federatieniveau verbeteren. Het doel van deze acties is om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en positief coachen als standaard te stellen in elke gymhal.


Heb je vragen of wil je hier meer info over? Neem gerust contact op.