Tuchtorgaan

Gymfed is aangesloten bij het Vlaams Sporttribunaal.
Het Vlaams Sporttribunaal (VST) behandelt tuchtklachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag gepleegd door leden of aangestelden van bij het VST aangesloten sportorganisaties.

Het tuchtreglement van Gymfed kan je HIER raadplegen.

Dit bestaat uit:
- het algemeen tuchtreglement
- het administratief tuchtreglement
- het tuchtreglement inzake grensoverschrijdend gedrag
- het tuchtreglement inzake dopingpraktijken

De bij Gymfed aangesloten leden en sportverenigingen aanvaarden deze tuchtreglementen en zullen de stipte toepassing ervan opleggen aan al hun leden, sportbeoefenaars, trainers en andere sportbegeleiders, alsook aan hun bestuurders en personeelsleden en vrijwilligers.