Tuchtreglement

Het tuchtreglement van Gymfed kan je HIER raadplegen.
Alle tuchtreglementen maken integraal deel uit van de algemene richtlijnen van Gymfed.

Dit bestaat uit:
- het algemeen tuchtreglement
- het administratief tuchtreglement
- het tuchtreglement inzake grensoverschrijdend gedrag
- het tuchtreglement inzake dopingpraktijken

De bij Gymfed aangesloten leden en sportverenigingen aanvaarden deze tuchtreglementen en zullen de stipte toepassing ervan opleggen aan al hun leden, sportbeoefenaars, trainers en andere sportbegeleiders, alsook aan hun bestuurders en personeelsleden en vrijwilligers.