Q4Gym-label

Q4Gym is het online kwaliteitsinstrument van Gymfed waar clubs aan de hand van een vierjaarlijkse audit het Q4Gym-kwaliteitslabel kunnen behalen. Gezond en ethisch sporten is een belangrijke rubriek binnen dit kwaliteitsinstrument. Een club kan het Q4Gym-label niet behalen indien men geen club-API heeft aangesteld. Clubs kunnen enkel deelnemen aan het Gymfed-competitiecircuit na het behalen van het Q4Gym-label.

De rubriek gezond en ethisch sporten bestaat uit volgende 8 criteria:

  1. De trainers tekenen jaarlijks de ethische code
  2. De afspraken omtrent gezond en ethisch sporten worden mondeling toegelicht op een trainersvergadering
  3. De engagementsverklaring wordt ingediend bij Gymfed
  4. De club heeft een Aanspreekpunt integriteit (API) en deze is gekend bij ouders, trainers en sporters
  5. De club-API volgt de opleiding algemeen gedeelte en/of een intervisiemoment georganiseerd door Gymfed
  6. Club neemt initiatieven i.f.v. preventie en sensibilisering rond gezond en ethisch sporten
  7. Club ondersteunt en begeleidt zijn trainers in het creëren van een gezond en ethisch sportklimaat
  8. Er is aandacht voor de veiligheid van de sporters