Initiatieven Gymfed

In de verdere uitbouw van onze werking nemen we als federatie heel wat acties en initiatieven ter bevordering van een gezond, ethisch en veilig (top)sportklimaat. Initiatieven die bijdragen aan een (top)sportcultuur waarbinnen het mentale en fysieke welzijn van de sporter centraal staat en prioriteit geniet. De reeds geleverde inspanningen worden geëvalueerd en verder op punt gesteld. 

"We zijn ons als federatie bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze clubs en hun sporters. De acties die we ondernemen, doen we met de overtuiging en het geloof dat we van de gymsport een modelsport kunnen maken." - Ilse Arys, Algemeen manager