Initiatieven Gymfed

In de verdere uitbouw van onze werking nemen we als federatie heel wat acties en initiatieven ter bevordering van een gezond, ethisch en veilig (top)sportklimaat. Initiatieven die moeten bijdragen aan een (top)sportcultuur waarbinnen het mentale en fysieke welzijn van de sporter centraal staat en prioriteit geniet. De reeds geleverde inspanningen worden geëvalueerd en verder op punt gesteld. Hiernaast werken we aan nieuwe initiatieven die dienen bij te dragen aan een solide kader van gezond en ethisch sporten.

Verdere initiatieven voor de toekomst

In het voorjaar van 2021 werd de atletencommissie opgericht. Een adviescommissie voor en door (top)sporters die de stem vormen van de sporters binnen en buiten onze (top)sportwerking. In het najaar van 2021 werd het Gymfed-sportmodel gelanceerd, een sportmodel waarin de lange termijnvisie over het opleiden en begeleiden van sporters volgens hun noden, wensen en ontwikkeling werd neergeschreven. Intussen wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de mentale ontwikkelingslijn, die een onderdeel vormt van het Gymfed-sportmodel. Deze ontwikkelingslijn focust op het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase. De uitrol ervan wordt in samenwerking met Impetus Academy uitgewerkt.

Diepgaande en duurzame verandering binnen topsportwerking

Na de publicatie van het rapport van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Gymnastiek werden extra initiatieven opgezet ter bevordering van een gezond, ethisch en veilig (top)sportklimaat. Zo werden een taskforce en 5 thematische werkgroepen opgericht met als hoofddoel het aanpakken van de problematiek, de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. Het gepubliceerde rapport helpt Gymfed om beter te blijven doen voor al haar sporters en hun omgeving. We nemen de adviezen die uit het rapport voortkomen ter harte en engageren ons om hier concrete acties aan te koppelen.

Meer over de initiatieven van onze topsportwerking

"We zijn ons als federatie bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze clubs en hun sporters. De acties die we ondernemen, doen we met de overtuiging en het geloof dat we van de gymsport een modelsport kunnen maken." - Ilse Arys, Algemeen manager