Trainers

Dat je als trainer jouw sporters optimaal wil opleiden en begeleiden, dat staat vast! Als trainer vorm jij een belangrijke sleutelfiguur voor je sporters, dit zowel tijdens als naast training. Net zoals jij vinden wij het belangrijk dat alle sporters zich goed voelen op training. De kenmerken van je sporters en aandachtspunten in jouw coaching zijn natuurlijk niet voor elke sporter hetzelfde. Om de sporter een unieke, kwalitatieve en persoonlijke sportervaring te kunnen bieden, begeleiden en ondersteunen we onze trainers met de nodige handvaten en tools richting de ideale coaching van hun sporters. Dit alles binnen onze langetermijnvisie op levenslang sporten, het Gymfed-sportmodel

Van jong tot oud, van recreatie tot topsport. 
Zoveel mogelijk sporters in elke fase van hun leven aan gymnastiek laten doen, daar gaan we samen voor!