Sportspecifieke training

Tijdens de sportspecifieke training focussen we op het opbouwen en verbeteren van de sportspecifieke vaardigheden van onze sporters, dit vaak in het kader van specifieke wedstrijddeelnames. Daarnaast is het belangrijk om ook de basiselementen op regelmatige basis te herhalen zodat de kwaliteit van de uitvoering blijft toenemen. Op deze manier wordt de waaier aan elementen die onze sporters beheersen steeds groter en kunnen sportspecifieke doelen bereikt worden.