Hoe start en eindig ik mijn training?

Elke sporter komt in een bepaalde 'mood' naar de training. Vermoeid na een lange school- of werkdag, uitgelaten op vrijdagvond, bezorgd om een ruzie op school of... juist super enthousiast om vrienden te zien en nieuwe dingen te leren. De start van de training is verschillend voor elke sporter en zeker ook niet elke training hetzelfde. Als trainer is het belangrijk om te weten hoe je sporters aan de start staan van jouw training en hoe jij jouw aanpak eventueel kan bijsturen om het maximale uit jouw sporters te halen.

Een check-in

  • … zorgt ervoor dat iedereen zich gehoord en gezien voelt
  • … bevordert de verbondenheid en creëert een positieve en veilige sfeer
  • … legt op een passende manier de focus op de training/wedstrijd/...
  • … zorgt ervoor dat de doelen helder en afgestemd zijn
  • … draagt bij tot het creëren van een open feedback cultuur

Een check-out

Het einde van de training is minstens even belangrijk als het begin. Het is bedoeld om een training, stage of wedstrijd af te sluiten. Het is een manier om met elkaar terug te kijken op het desbetreffende moment. Wat werkte en wat niet, wat vonden je sporters leuk en wat niet. Elke sporter krijgt op die manier de kans om zijn of haar mening te geven en hiervoor erkenning te krijgen.

Tips voor jou als trainer

  • Toon interesse in hun leven buiten de sportzaal
  • Vraag jouw sporters hoe ze vandaag naar de training komen
  • Zorg dat je elk van je sporters persoonlijk hebt aangesproken en aangekeken
  • Maak na een belangrijk moment (stage, wedstrijd, turnshow,…) tijd om te luisteren hoe je sporters dit moment ervaren hebben
  • Hou als trainer ook effectief rekening met de info die jouw sporters je geven

Beide technieken leveren heel waardevolle informatie op voor jou als trainer, vergroten de binding met de groep en geven een idee over wat er leeft bij je sporters(s) en groep. Geef de ckeck-in en check-out dus een plaats in jouw training, en bouw mee aan sterke sporters. 

Stad tuned voor meer concrete tools om toe te passen in jouw trainingen