Registratietool voor sporters en trainers

Het registeren van de aanwezigheid van de sporters en gepresteerde uren van de trainers? Dat kan via de Gymfed Trainersapp. Een handige webapplicatie (pc en mobiel) die vooral tot doel heeft de administratie rond de aanwezigheden van de leden en registratie van de uren voor de trainers en het bestuur te vereenvoudigen.

Vind de trainers app op https://app.gymfed.be/ en ontdek de mogelijkheden!
Ook excel-sjablonen beschikbaar! Zie linkerkolom!

Trainers app: voor het eenvoudig registreren van aanwezigheden sporters én gepresteerde uren trainers

Gymfed heeft een web applicatie (voor computer en smartphone) ontwikkeld die de trainers en het clubbestuur moet helpen bij de registratie van de aanwezigheden van de sporters en de gepresteerde uren van de trainers.

De app heeft vooral tot doel de administratie rond de aanwezigheden van de leden en de registratie van de uren voor de trainers en het bestuur te vereenvoudigen.

WEGWIJS VOOR TRAINERS - update 17/05/2021 (pps)

WEGWIJS VOOR DE ADMINISTATOR - update 30/04/2021 (pps)

De app is gekoppeld met het Ledenbeheer van de federatie en geeft live data weer.

 • Alle trainers met functie 'trainer' aangevinkt op hun profielpagina in het Ledenbeheer hebben toegang tot de web applicatie.
 • Enkel leden met gebruikersrol ‘Beheerder’ in het Ledenbeheer hebben toegang tot de ‘administrator-functie’
 • Er wordt gestart uit de ‘Trainingsgroepen’ van het Ledenbeheer (gymnasten/hulptrainers/trainers en trainingen dienen gekoppeld te zijn).

Test GRATIS in de maanden augustus, september en oktober 2021!
Voor max. 250 euro/jaar kunnen alle trainers van jouw club gebruik maken van deze handige tool!

De app heeft volgende functionaliteiten:

 • Bijhouden aanwezigheden leden
 • Registratie gepresteerde uren trainers
 • Overzicht voor de trainer ‘Mijn betalingen’
 • Gemiddeld percentage aanwezigheid van de sporter
 • Mogelijkheid om in te geven door de trainers:
  • Eenvoudig aanduiden van de aanwezige leden op een training
  • Opmerking bij een training voor het secretariaat (vb. aanwezigheid van een niet ingeschreven lid)
  • Toevoegen extra trainingen (vb. extra trainingen, vakantietrainingen, stages,...)
  • Vervanging van een andere trainer
  • Manueel aanpassen van gepresteerde uren en functie (trainer of hulptrainer) indien afwijking van de normale trainingsuren
  • Raadplegen contactgegevens van de leden
  • Lijst e-mailadressen van de eigen trainingsgroep
 • Opstart app door Administrator:
  • Enkel in te geven in de app: startinstellingen + uurtarieven trainers!
 • Mogelijkheid tot downloaden csv-rapporten (aanwezigheden gymnasten en registratie uren trainers).
 • De trainers hoeven niet meer individueel via een ander kanaal (mail,..) de uren door te geven. Alle info wordt onmiddellijk in 1 bestand gecentraliseerd.
 • PDF-rapporten van de vergoedingen trainers (totaal + per trainer).
 • Gymfed stelt voorbeeld excel rapport ter beschikking met overzicht per trainer, per maand, per groep.
 • Nieuw! (mei 2021) Betaalbestand (SEPA) voor de bank! Geef in 1 beweging de betaling van de trainers door aan de bank!