Registratietool voor sporters en trainers

Het registeren van de aanwezigheid van de sporters en gepresteerde uren van de trainers? Dat kan via de Gymfed Trainersapp. Een handige webapplicatie (pc en mobiel) die vooral tot doel heeft de administratie rond de aanwezigheden van de leden en registratie van de uren voor de trainers en het bestuur te vereenvoudigen.

Vind de trainers app op https://app.gymfed.be/ en ontdek de mogelijkheden!
Ook excel-sjablonen beschikbaar! Zie linkerkolom!


Trainers app: voor het eenvoudig registreren van aanwezigheden sporters én gepresteerde uren trainers

De Trainers App kreeg in de update! We hielden hiermee rekening met de wensen en suggesties van de clubs.
Zie linkerkolom 'Zomerupdate 2023'

De app heeft vooral tot doel de administratie rond de aanwezigheden van de leden en de registratie van de uren voor de trainers en het bestuur te vereenvoudigen.
HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS - versie 21/03/2024
HANDLEIDING VOOR ADMINISTRATORS - versie 15/8/2023
HANDLEIDING VOOR ADMINISTRATORS (rubriek 'Documenten' - 24/8/2023
(administrator voor jouw club? neem ook de handleiding voor gebruikers door!)

Test GRATIS in de maanden augustus, september en oktober!
Voor max. 350 euro/jaar kunnen alle trainers van jouw club gebruik maken van deze handige tool!


De app heeft volgende functionaliteiten:

 • Bijhouden aanwezigheden leden/trainers
 • Registratie gepresteerde uren trainers
 • Overzicht voor de trainer ‘Mijn betalingen’
 • Gemiddeld percentage aanwezigheid van de sporter en analyse per groep 
 • Mogelijkheid om in te geven door de trainers:
  • Eenvoudig aanduiden van de aanwezige leden op een training
  • Opmerking bij een training voor het secretariaat (vb. aanwezigheid van een niet ingeschreven lid)
  • Toevoegen extra trainingen (vb. extra trainingen, vakantietrainingen, stages,...)
  • Vervanging van een andere trainer
  • Manueel aanpassen van gepresteerde uren en functie (trainer of hulptrainer) indien afwijking van de normale trainingsuren
  • Raadplegen contactgegevens van de leden
  • Lijst e-mailadressen van de eigen trainingsgroep
 • Opstart app door Administrator:
  • Enkel in te geven in de app: startinstellingen + tarieven trainers!
 • Mogelijkheid tot downloaden pdf en csv-rapporten (aanwezigheden gymnasten en registratie uren trainers).
 • De trainers hoeven niet meer individueel via een ander kanaal (mail,..) de uren door te geven. Alle info wordt onmiddellijk in 1 bestand gecentraliseerd.
 • PDF-rapporten van de vergoedingen trainers (totaal + per trainer).
 • Gymfed stelt voorbeeld excel rapporten ter beschikking met overzicht per trainer, per maand, per groep.
 • Betaalbestand (SEPA) voor de bank! Geef in 1 beweging de betaling van de trainers door aan de bank!
 • De club kan aan haar trainers/vrijwilligers documenten ter beschikking stellen en hierin actie vragen (lezen, ondertekenen en/of doorsturen).