Sjablonen rapporten

Beschikbare rapporten voor clubbestuurders

Opgelet: Deze rapporten werken niet op een Apple omgeving!

Download het sjabloon van het excel-rapport: AANWEZIGHEDEN
NLD - ENG (Nederlandstalige versie van Excel? Download NLD, Engelstalige versie? Gebruik ENG)

· Download in de web applicatie bij ADMIN -> 'Rapporten' het aanwezigheidsrapport (.csv rapport downloaden)

· Open de excel 'Aanwezigheden sporters'

· Klik in het eerste tabblad op de rode knop 'Data importeren' en voeg het gedownload csv-bestand in


Download het sjabloon van het excel-rapport GEPRESTEERDE UREN TRAINERS
NLD - ENG (Nederlandstalige versie van Excel? Download NLD, Engelstalige versie? Gebruik ENG)

· Download in de web applicatie bij ADMIN -> Betalingsrapport (.csv rapport downloaden)

· Open de excel 'Gepresteerde uren trainers'

· Klik in het eerste tabblad op de rode knop 'Data importeren' en voeg het gedownload csv-bestand in

· Klik in de excel bij 'Gegevens' op 'Alles hernieuwen'


Download het sjabloon van het excel-rapport BEZETTING ZAAL
(Nederlandstalige versie van Excel? Download NLD, Engelstalige versie? Gebruik ENG)

· Bezetting overzicht per UUR - NLD - ENG

· Bezetting overzicht per HALF UUR - NLD - ENG

· Download in de web applicatie bij ADMIN -> Aanwezigheidsrapport (.csv rapport downloaden)

· Klik op de rode knop 'Data importeren' en voeg het gedownload csv-bestand in

· Klik in de excel bij 'Gegevens' op 'Alles hernieuwen'