Doping

De dopingcriteria van het WADA

Het WADA hanteert drie criteria om te bepalen wanneer ze een stof of een methode als doping beschouwt. Het antidopingagentschap stelt daarbij deze 3 vragen:

 1. Is de stof/methode (mogelijk) prestatiebevorderend?
 2. Is de stof/methode (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid?
 3. Is de stof/methode in strijd met de 'Spirit of Sport'?

Als het antwoord op minstens 2 van de 3 vragen 'ja' is, dan komt de stof of methode op de lijst van de verboden stoffen.


Welke stoffen staan er op de lijst met verboden producten?

Wat is nieuw op de dopinglijst 2023? Lijst van verboden stoffen 2023.


Er wordt een onderscheid gemaakt tussen stoffen en methoden die ten allen tijde verboden zijn (binnen en buiten wedstrijdverband), enkel binnen wedstrijdverband verboden zijn of enkel bij bepaalde sporten.

Stoffen en methoden die altijd verboden zijn

Verboden stoffen

Verboden methoden

Stoffen die binnen wedstrijdverband verboden zijn

Stoffen die bij bepaalde sporten verboden zijn


Bevat jouw geneesmiddel een van de verboden stoffen?

Met de Geneesmiddelenchecker kan je elk geneesmiddel dat in België verkrijgbaar is en dus door de dokter kan voorgeschreven worden, aftoetsen aan de WADA-lijst van verboden stoffen voor sporters.

Kan je een specifiek geneesmiddel toch niet vinden? Dat is perfect mogelijk. Misschien ligt het hieraan:

 • Het product is geen officieel (want in België niet geregistreerd) geneesmiddel.
 • Het is een buitenlands product.
 • Je gebruikt een onjuiste spelling.
 • Je zoekt naar de generische naam en niet naar de merknaam.

Let op: bij alle geneesmiddelen (ook degene die geen verboden stof bevatten), moet je rekening houden met de dosis die de producent of de behandelende arts voorschrijft.


Dopingovertredingen

Er zijn in totaal 11 verschillende dopingovertredingen

 1. Aanwezigheid van verboden stoffen of verboden methoden
 2. (Poging tot) Gebruik van verboden stof of methode
 3. Bezit van een vebroden stof of methode
 4. (Poging tot) Fraude bij de dopingcontrole
 5. (Poging tot) Handel in een verboden stof of methode
 6. Gebrekkige medewerking
 7. Fouten tegen de verblijfsgegevens
 8. Medeplichtigheid
 9. (Poging tot) Toediening
 10. Samenwerking met dopingzondaars in schorsing
 11. Ontmoediging


Rechten en plichten voor sporters

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:


Dopingcontrole

Alle info die je moet weten over het verloop van een dopingcontrole.


Every athlete has a right to clean sport. (WADA - Baku 2015)

Solano Cassamajor (acro) op de European Game in Baku

Solano Cassamajor (Ambitious Pro Gymnastics) zet zijn handdruk voor een eerlijke sport voor alle atleten! Samen met zijn partner Yana Vastavel won hij 3x zilver in de Acrobatische Gymnastiek op de European Games in Baku (AZE).Alle informatie over de antidopingregelgeving en de lijst met verboden stoffen en methoden, kan je raadplegen op de website van NADO Vlaanderen.

Downloads: