Q4Gym

KLIMOP RT MERKSEM

VERTROUWD MET SPORT, VOORUITSTREVEND IN GYMNASTIEK

Contactgegevens

  eddyvanschevensteen@hotmail.com
  www.klimop-rt-merksem.be

Regio: Antwerpen Noord

Recreatieve disciplines: Acro, Kleuterturnen, Basisgym, Volwassenen- en seniorengym

Competitieve disciplines: Acro, Dans en Demo, Trampoline, Tumbling

Locaties