Q4Gym

RDM SPORTS COMPANY

RDM Sports Company vzw is een niet professionele sportclub, bestaande uit de afdelingen Volharding Balen en Volharding Meerhout,met als kernactiviteiten recreatief turnen en dansen en die als doel heeft zoveel mogelijk inwoners van Balen, Meerhout en omliggende gemeenten de mogelijkheid te geven om aan sport te doen. Het hoofdaccent ligt hierbij op jongeren. Hiernaast willen we voor jongeren met extra aanleg ook de mogelijkheid tot competitief turnen en dans aanbieden. RDM Sports Company vzw wil meer zijn dan alleen een club waarin geturnd en gedanst wordt. Naast de kwaliteit van de lessen staat het groepsgevoel en plezier maken centraal in onze club.

Contactgegevens

  info@rdmsports.be
  www.rdmsports.be

Regio: Kempen

Recreatieve disciplines: Kleuterturnen, Basisgym, Freerunning, G-Gym, Volwassenen- en seniorengym, Rope Skipping

Competitieve disciplines: Dans en Demo, Tumbling