Q4Gym

VASTE VUIST LAUWE

Er dient een gezond evenwicht te bestaan tussen de verschillende groepen: Recreatief versus competitief, Dans versus gymnastiek, Jong versus oud. We trachten een brede waaier aan sportbeleving naar voor te brengen voor een publiek van alle leeftijden.

Contactgegevens

  info@vastevuist.be
  www.vastevuist.be

Regio: Zuid West-Vlaanderen

Recreatieve disciplines: Kleuterturnen, Basisgym, Freerunning, G-Gym, Volwassenen- en seniorengym, Recrea

Competitieve disciplines: Dans en Demo, Toestelturnen jongens, Toestelturnen meisjes, Trampoline

Locaties