De belangrijkste tips voor gemotiveerde sporters

Lore MARGUILLIER   ‐  Dinsdag 22 november 2022   ‐   Tweet

#wearegym

Wist je dat jouw gedrag als trainer een grote rol speelt in de motivatie van jouw sporters? En laat motivatie nu net een heel belangrijke factor zijn om graag te sporten, vooruitgang te maken én te presteren. Daarom is het belangrijk inzicht te hebben in welk gedrag je als trainer stelt en hoe dit invloed heeft op de motivatie van je sporters. 

Geef je sporters de juiste stimulansen, dan krijgen ze meer zin om te sporten. Ze amuseren zich meer, presteren beter en houden vol bij een tegenslag. En dat willen we toch allemaal, niet?! Daar tegenover staat dat jouw gedrag als trainer ook kan leiden tot druk of het gevoel van 'moeten' bij je sporters. Dit vergroot de kans op ontmoediging en drop-out. En dat is natuurlijk wat we net niet willen ...

Een motiverende coach zorgt voor autonomie en structuur

Zoals je kan zien in het Coach-kompas, kunnen we vier grote blokken van gedrag onderscheiden die een invloed hebben op de motivatie van je sporters. Een motiverende coach zorgt voornamelijk voor autonomie en structuur.

Het Coach-kompas


In welk blok past jouw gedrag als trainer het vaakst?

Dit betekent niet dat je als trainer moet vermijden om controlerend gedrag te stellen of dat je niet af en toe chaotisch mag zijn. Bijna alle trainers stellen gedrag uit de vier blokken. Jouw plaats als trainer op deze cirkel staat dus niet vast. Coachen en training geven is een dynamisch proces, afhankelijk van de omstandigheden en je sporters kan jouw plaats op de cirkel verschuiven. Wil je meer inzicht krijgen in wat jouw sporters nodig hebben? Doe dan hier de test in welke fase van het Gymfed-sportmodel jouw sporters zich bevinden en verken vervolgens die fase grondig.

Tips om als motiverende trainer aan de slag te gaan

Het is dus heel belangrijk dat je voortdurend werkt aan de motivatie van je sporters en goed nadenkt over de invloed van je handelen en beslissingen. Deze vier tips helpen je om als motiverende trainer aan de slag te gaan:

  1. Laat je sporters zelf (kleine) beslissingen nemen. Dit noemen we autonomieondersteuning.
  2. Beperk controlerend gedrag, val er niet automatisch op terug.
  3. Zorg voor duidelijke structuur in je trainingen.
  4. Wees je bewust van chaotische momenten en de impact ervan op je training.

Vergeet niet dat er nog andere factoren zijn met een invloed op de motivatie van je sporters zoals medesporters, ouders, omgeving, vrienden, trainingsinhoud, resultaat afgelopen wedstrijd,... 

Wil je verder jouw rol als motivator ontwikkelen? Volg dan de cursus Start 2 Coach (Module 1 van de opleiding tot Initiator) en kom ook meer te weten over jouw voorbeeldfunctie als trainer en hoe je voor veiligheid kan zorgen.
Inschrijven kan vanaf 24 november.

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen