Q4Gym

K.T. AALST

De Koninklijke Turnkring Aalst stelt zich tot doel de lichamelijke opvoeding en in het bijzonder de turnsport in al zijn facetten te bevorderen, aan te moedigen en bereikbaar te maken voor iedereen.

Contactgegevens

  info@turnkringaalst.be
  www.turnkringaalst.be

Regio: Denderend Pajottenland

Recreatieve disciplines: Kleuterturnen, Basisgym, G-Gym

Competitieve disciplines: Acro, Toestelturnen meisjes, Tumbling, Gymtopia

Locaties