Onafhankelijke voorzitter krijgt volledig mandaat om ethische commissie vorm te geven

  ‐  Vrijdag 7 augustus 2020   ‐   Tweet

We willen dat iedereen die wil getuigen dat in vertrouwen kan doen

Voorzitter Bart Meganck krijgt de bevoegdheid om de ethische commissie uit te breiden met de leden die hij noodzakelijk acht om tot een goed (multidisciplinair) evenwicht te komen en alle nodige expertise aan boord te halen. Hij zal ook zelf beslissen over de werkwijze van de ethische commissie, zodat die de slagkracht heeft om correct te oordelen, en de nodige garanties kan bieden aan wie in vertrouwen zijn verhaal wil doen. Zo willen we tot sterke en effectieve aanbevelingen komen om een ethisch en pedagogisch verantwoorde sportomgeving te verzekeren.

Bart Meganck, raadsheer in het hof van beroep te Gent, zit de commissie voor en zal de samenstelling van de commissie verder uitbreiden en vormgeven. De voorzitter van de commissie begint aan zijn opdracht op 10 augustus 2020, en zal op korte termijn communiceren over de definitieve samenstelling en werkwijze van deze ethische commissie.

Opdracht en rol van de ethische commissie:

  • De ethische commissie is een onderzoekscommissie die open staat voor alle getuigenissen.
  • De ethische commissie heeft volledige autonomie op vlak van samenstelling en werkwijze.
  • De onafhankelijkheid, neutraliteit, objectiviteit en deskundigheid van de ethische commissie worden door de samenstelling en de autonome werking gegarandeerd.
  • De ethische commissie zal aanbevelingen en richtlijnen verstrekken op juridisch en deontologisch vlak en tevens adviezen formuleren over bijvoorbeeld ethische aspecten van coachen in een topsportomgeving.
  • Het rapport van de ethische commissie zal openbaar worden gemaakt.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts verklaarde in een interview op 30 juli 2020 dat hij veel belang hecht aan het onderzoek van deze commissie. Ook Sport Vlaanderen en het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité) ondersteunen de aanpak van Gymfed en roepen betrokkenen op om hun verhaal te delen bij de nieuwe ethische commissie. Zeer binnenkort wordt meegedeeld op welke wijze deze meldingen concreet kunnen gebeuren. Gymfed benadrukt dat de meldingen enkel bij de ethische commissie zullen terecht komen. Gymfed zal daar geen enkele invloed kunnen op uitoefenen.

Gymfed garandeert en beklemtoont nogmaals met de uiteindelijke bevindingen en adviezen van de ethische commissie aan de slag te zullen gaan, ongeacht de consequenties die deze met zich meebrengen.