Q4Gym

K.K.T.Z. APOLLO vzw ANTWERPEN

Wij richten onze werking op recreanten en toekomstige competitieve gymnasten. Niet iedereen moet evenveel kunnen. Differentiatie in de trainingen maakt dat iedereen op zijn of haar ritme zinvol met gymnastiek bezig is. De inzet en discipline die van onze leden verwacht wordt gaan uiteraard hand in hand met plezier en beleving. Vroeg of laat word je in onze club immers gebeten door de Apollo microbe! Deze microbe besluipt je wanneer je een keer meetraint in de turnzaal. Ze bijt zich vervolgens hardnekkig vast in je vel en laat je zelden los.

Contactgegevens

  info@turnkringapollo.be
  www.turnkringapollo.be

Regio: Antwerpen Noord

Recreatieve disciplines: Acro, Toestelturnen jongens, Kleuterturnen, Basisgym, Volwassenen- en seniorengym

Competitieve disciplines: Acro, Dans en Demo, Ritmiek, Toestelturnen jongens, Toestelturnen meisjes, Trampoline, Tumbling

Locaties