Q4Gym

TC SINT-PAULUS HAALTERT

Turnclub Sint Paulus wil een pedagogisch en sporttechnisch programma aanbieden dat kinderen en jongeren toelaat hun maximum aan fysieke en mentale mogelijkheden te ontwikkelen. De club biedt daarbij een kader met opgeleide trainers, aangepaste materialen en een veelzijdig trainingsaanbod. Sint Paulus streeft hierbij naar een evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdturnen waarbij plezierbeleving steeds centraal staat.

Contactgegevens

  turnclubsintpaulus@gmail.com
  www.turnclubsintpaulus.be

Regio: Denderend Pajottenland

Recreatieve disciplines: Kleuterturnen, Basisgym, Volwassenen- en seniorengym

Competitieve disciplines: Acro, Toestelturnen jongens, Toestelturnen meisjes, Gymtopia

Locaties