Q4Gym

VOLHARDING BOOM

Volharding is een actieve sportvereniging waar elke turn(st)er op recreatief of prestatie niveau turnen kan beoefenen. Daarbij gaan de geleverde (onderlinge) prestaties en de (sociale) binding met de club hand in hand. Inzet, motivatie en talent van de leden alsmede het gezellige en individuele karakter van de sport zijn belangrijke uitgangspunten voor het te voeren beleid.

Contactgegevens

  debbie.nys@skynet.be
  volhardingboom.be

Regio: Dijle-Rupel

Recreatieve disciplines: Acro

Locaties