Q4Gym

TK ATLAS TIELT vzw

Onder impuls van wijlen Arsène Baekelandt werd turnkring Atlas gesticht op 15 juli 1956. Sinds meer dan 5 decennia is Atlas een gerespecteerde vereniging die erkenning geniet op regionaal, provinciaal en federaal niveau. Alle leeftijden kunnen er terecht want onze doelstelling is dat 'iedereen' een kans moet krijgen in de turnsport. Door bewegingsscholing trachten wij een bijdrage te leveren tot de totaal-opvoeding van de jeugd en een actiever leven voor de volwassenen te bewerkstelligen. Turnkring Atlas Tielt v.z.w. biedt daartoe een brede waaier van gymvormen aan maar profileert zich voornamelijk naar de recreatieve gymnastiek met het accent op 'algemeen toestelturnen'. Recreatief sporten, wedstrijddeelname, gym-fit-turnen: alles kan! Voor wat betreft de turnsport is 'Atlas' in de loop der jaren uitgegroeid tot een 'vaste waarde', een predikaat dat ons tot buiten de stadsgrenzen wordt opgekleefd.

Contactgegevens