Q4Gym

AKTIVA BERENDRECHT

Met turnkring "AKTIVA" willen wij kleuters, jongeren en volwassenen actief en op een kwaliteitsvolle manier, laten kennis maken met de turnsport. Wij streven hiervoor naar een evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdgymnastiek. Wij trachten dit te doen in een ontspannen en sportieve sfeer, daarom hechten wij veel belang aan waarden als: verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, samenwerking, vertrouwen en vriendschap. Onze club maakt geen onderscheid en wil een club zijn waar de jeugd centraal staat, een club waar iedereen met veel plezier en respect voor elkaar zijn hobby kan beoefenen.

Contactgegevens

  aktiva788@gmail.com
  www.aktivagym.com

Regio: Antwerpen Noord

Recreatieve disciplines: Kleuterturnen, Freerunning, Volwassenen- en seniorengym

Competitieve disciplines: Trampoline

Locaties