Q4Gym

TK EIKELS WORDEN BOMEN vzw

Ons streefdoel is om een breed publiek een gezonde, ontspannende sportbeleving te laten ervaren. EWB richt zich vooral op de recreatieve beoefening van de turnsport. Hierbij gaat specifieke aandacht naar de individuele mogelijkheden van de leden zodat elkeen zich optimaal kan ontplooien. Voor elke leeftijdsgroep is een aangepaste begeleiding voorzien, gaande van spelend bewegen voor de kleinsten (Kleutergym-Multimove), naar prestatiegerichte training voor de jongeren en fitheidstraining voor de senioren. Hiertoe stelt EWB een aangepaste sportzaal, specifieke toestellen en gediplomeerde trainers ter beschikking van zijn leden.

Contactgegevens

  turnkringeikelswordenbomen@outlook.com
  www.turnkringewb.be

Regio: Denderend Pajottenland

Recreatieve disciplines: Acro, Toestelturnen jongens, Tumbling

Competitieve disciplines: Dans en Demo

Locaties