VOLHARDING BALEN

Volharding Balen vzw is een niet professionele sportclub met als kernactiviteiten recreatief turnen en dansen en die als doel heeft zoveel mogelijk inwoners van Balen en omliggende gemeenten de mogelijkheid te geven om aan sport te doen. Het hoofdaccent ligt hierbij op jongeren. Volharding Balen vzw wil meer zijn dan alleen een club waarin geturnd en gedanst wordt. Naast de kwaliteit van de lessen staat het groepsgevoel en plezier maken centraal in onze club.

Contactgegevens

  info@volhardingbalen.be
  www.volhardingbalen.be

Regio: Kempen

Recreatieve disciplines: Kleuterturnen, Basisgym, G-Gym

Competitieve disciplines: Dans en Demo

Locaties