Q4Gym

HAPPY GYM vzw

Happy Gym is een topsport turnvereniging die zich uitsluitend specialiseert in de Ritmische Gymnastiek. Happy Gym voert de professionele aanpak hoog in het vaandel. Het einddoel is de maximale ontplooiing van de ritmische gymnastiek en het bereiken van een hoog niveau in binnen- en buitenland zowel van de competitiegroep als van de recreanten.

Contactgegevens

  info@happygym.be
  https://happygym.be

Regio: GYMVA

Recreatieve disciplines: Ritmiek, Kleuterturnen, Basisgym

Competitieve disciplines: Ritmiek