Q4Gym

GYMPIE MOORSLEDE

Gympie Moorslede vzw is een turnclub die zowel recreatief als competitief turnen wil aanbieden. Deze lessen staan open voor jongens & meisjes al dan niet met een lichte beperking. Naast turnvaardigheden die wij hen aanleren via een actieve, gezonde vrijetijdsbesteding, willen wij hen ook persoonlijke vaardigheden bijbrengen. Zoals er zijn samenwerken met kinderen met een lichte beperking, omgaan met stress van een competitie en leren omgaan met de succes- en/of faalervaringen die hier mee gepaard gaan.

Contactgegevens

  hilde_36bis@hotmail.com
  www.gympiemoorslede.org

Regio: Zuid West-Vlaanderen

Recreatieve disciplines: Toestelturnen jongens

Competitieve disciplines: Acro, Dans en Demo, Toestelturnen meisjes, Trampoline, Tumbling, Rope Skipping, Gymtopia

Locaties