Meldingsformulier Gymnastiekfederatie Vlaanderen v.z.w.

Heb je een gedraging/actie ervaren/vastgesteld als (seksueel) grensoverschrijdend? Wil je dit melden aan de Ethische Commissie van Gymfed? Vul alle nodige gegevens correct in en wij (= Ethische commissie) garanderen jou dat de klacht met veel zorg en discretie behandeld wordt.