Klachtenformulier Gymnastiekfederatie Vlaanderen v.z.w.

Heb je een gedraging/actie ervaren/vastgesteld als (seksueel) grensoverschrijdend en wil je hiervoor een klacht indienen? Bij het invullen van dit klachtenformulier leg je officieel een klacht neer bij het ethisch adviesorgaan van Gymfed. Elke klacht wordt met de nodige discretie en zorg behandeld.