Consumptiecheque: ook te besteden in de sportclubs

Inge Doens   ‐  Vrijdag 11 sep 2020   ‐   Tweet


De regering heeft een solidaire relancemaatregel genomen die het mogelijk maakt voor werkgevers om een "consumptiecheque" te geven aan hun werknemers, die deze kunnen besteden in de horeca, de cultuursector en sportverenigingen. De cheque is volledig vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

Wat is het en welke voorwaarden gelden er?
Als werkgever kun je voor het jaar 2020 eenmalige consumptiecheques tot maximum 300 euro toekennen die besteed mogen worden:

  • In de horecasector
  • In een kleinhandelszaak die verplicht langer dan één maand gesloten was en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbiedt (bv. een kleine boekhandel, een schoonheidssalon);
  • In de culturele sector wanneer de instelling erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd wordt door de bevoegde overheid
  • Bij sportverenigingen voor wie een federatie erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen bestaat of die tot een van de nationale federaties behoort.


Hoe werkt het?

  • De consumptiecheques kunnen zowel op papier als elektronisch toegekend worden.
  • De elektronische cheques mogen enkel afgeleverd worden door een erkende uitgiftemaatschappij (Sodexo, Monizze en Edenred).
  • De papieren versie kan door iedereen die de toekenningsvoorwaarden respecteert, uitgegeven worden. Werkgevers kunnen de papieren consumptiecheque dus bestellen bij een erkende uitgiftemaatschappij of rechtstreeks bij bv. de horeca of lokale overheden.
  • De consumptiecheques kunnen worden uitgereikt tot 31 december 2020 en zijn beperkt geldig tot 7 juni 2021. Een consumptiecheque in elektronische vorm wordt geacht aan de werknemer te zijn toegekend op het tijdstip waarop zijn consumptiechequerekening wordt gecrediteerd. Die rekening wordt beheerd door een erkende uitgever.


Hoe kunnen je sportclubs consumptiecheques als betaalmiddel aanvaarden?
Het Dynamoproject geeft HIER meer info over de werkwijze

De clubs heeft de vrijheid om hieraan wel of niet deel te nemen.

Bron: nieuwsbrief VSF - 10/9/2020