FAQ - heropstart sportsector in kleurcodes

Els Coppieters   ‐  Woensdag 26 aug 2020   ‐   Tweet

De Sportministers van de 3 Gemeenschappen hebben in samenspraak met het brede sportveld een akkoord bereikt over de invulling van de kleurcodes geel, oranje en rood. Dat betekent dat er niet alleen een duidelijk kader is voor de sportbeoefening vandaag, maar dat er ook scenario’s klaarliggen voor als de situatie zou verslechteren.

De kleurcodes en bijhorende visuals kunnen geraadpleegd worden via deze link. Maar misschien is nog niet alles duidelijk? We lijsten de meest voorkomende vragen voor jullie op.

Organisatie en clubwerking

In welke code zitten we?

We starten het seizoen in code geel en hopen daar lang te kunnen blijven en/of te evolueren naar groen. Het zou echter kunnen dat er (lokale) verstrengingen zijn om tijdelijk code oranje of rood toe te passen. Deze beslissing wordt genomen door de overheden en op dat moment dient er geschakeld te worden.


In hoeverre is de regel van 1 sporter per 10m2 (+12 jaar) verplicht? Mogen we hier creatief mee omspringen?

De regel van de densiteit is geen wet en je kan daar dus geen boete voor krijgen. Maar we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om het virus niet verder te laten verspreiden en dus vragen we om dit zeker te respecteren. En anderzijds – als er een positief geval zou zijn – levert dat ook extra problemen op ivm contact tracing en/of stopzetten van alle activiteiten.


Hoeveel sporters mogen er in een bubbel/zaal?

Maak geen bubbels/groepen van meer dan 50 personen. Voldoet de zaal echter aan de vereisten om meer sporters toe te laten (zie regel hierboven ivm densiteit), dan kan je meerdere bubbels/groepen in de zaal toe laten. Probeer wel het contact tussen de verschillende bubbels te vermijden. Volgens code geel is contact tussen de bubbels toegelaten, maar enkel indien dit nodig is voor de sportbeoefening op zich en binnen een context van sportwedstrijden (vb: minivoetbalwedstrijd). Binnen gymnastiek is het niet noodzakelijk dat twee verschillende bubbels in contact komen.


Welke afstandsregels moet ik respecteren indien sporters van -12 jaar en +12 jaar samen trainen?

Van zodra er sporters van +12 jaar trainen, gelden deze regels voor alle sporters. De jongeren worden dan ook meegeteld om de densiteit te bepalen.


We hebben veel minderjarige trainers, mogen zij nog blijven training geven?

Dit kan zeker, maar zorg er wel voor dat tijdens elke trainingssessie een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is. Deze uitzonderlijke situatie vraagt extra maturiteit op vlak van omgaan met sporters, materiaal en omstandigheden.


Wat als er een positief geval/besmetting is?

Indien een positief geval een sporter is, moet die sporter meteen stoppen en thuis blijven. Wat met de anderen:

  • Sporters -12 jaar:
    • medesporters van de groep moeten niet verplicht in quarantaine = laag risico
    • Trainer van de groep moet niet verplicht in quarantaine = laag risico, tenzij er meer dan 15min. contact was om minder dan 1,5 meter
  • Sporters +12 jaar: medesporters van de groep moeten getest worden en in quarantaine = hoog riscio

Indien positief geval een trainer is, moet die trainer meteen stoppen en thuis blijven. Wat met de anderen:

  • Sporters – 6 jaar: alle kleuters in quarantaine = hoog risico (omdat trainers geen mondmasker dragen)
  • Sporters – 12 jaar: sporters moeten niet verplicht in quarantaine = laag risico, tenzij er meer dan 15min. contact was om minder dan 1,5 meter
  • Sporters +12 jaar: sporters van de groep moeten getest worden en in quarantaine = hoog riscio

Meer concrete info vind je op pagina 14 van de leidraad. Communiceer wel aan de andere personen die een laag contact hadden en dus niet automatisch in quarantaine moeten dat er ene positief geval is (zonder namen te noemen) en er dus extra waakzaamheid nodig is in verband met mogelijke symptomen.


Zijn er specifiek aanpassingen voor sporters met een beperking?

In de nota van minister Weyts wordt hier geen specifieke melding van gemaakt. Voor meer concrete info en vragen verwijzen we naar de aparte gedragscode voor G-sporters, waarin onder andere staat de G-sporter een extra (vaste) begeleider (sporthelper, adl, gids, transfer) mag hebben die hem voor, tijdens en na het sporten helpt.


Mag ouder-peutergym opstarten?

Ja hoor. Als de ouders ook echt actief meedoen, zijn het sporters en mogen ze sporten met contact onderling (met hun eigen peuter altijd contact). Zijn de ouders eerder de begeleiders, dan worden ze als ‘trainers’ beschouwd en dan is het voor hen nodig om een mondmasker te dragen als ze met de andere ouders/trainers onvoldoende afstand kunnen houden.


Mag de clubkantine open?

Als de richtlijnen van de horeca gevolgd worden, kunnen kantines open. Alle info hierover via deze site: https://heropstarthoreca.be/

Voor kleinere sportkantines waar maar 1 iemand bestelt, kan de regel voor eenmanszaken toegepast worden en kan bediend worden aan de bar, steeds met respect voor de veilige afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.


Is acro toegestaan in code geel?

Tijdens de sportactiviteiten moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters in de sportgroep niet langer worden gegarandeerd en is onderling contact opnieuw mogelijk. Dit betekent niet dat men binnen zijn sportgroep iedereen zomaar kan beginnen knuffelen, maar wel dat men die contacten kan aangaan die noodzakelijk zijn voor het beoefenen van de sport. Bij Acro is contact eigen aan de discipline en dus toegestaan. Als we naar een strengere situatie gaan (code oranje) is contact verboden voor +12jaar en moeten partneroefeningen helaas gestopt worden.


Infrastructuur en materiaal

Moet ik (turn)toestellen na elke beurt ontsmetten?

Dat is niet nodig. Reinigen en ontsmetten is enkel nodig voor en na de training, voor zolang het gebruikt wordt door sporters van dezelfde bubbel. Het is dus niet nodig om telkens er iemand een koprol over een mat maakt of aan een rekstok hangt alles te ontsmetten. Zorg wel voor een goede ventilatie van de zaal tijdens en na de training.

Turnmateriaal waar je alleen over loopt of stapt moeten niet steeds ontsmet worden (je doet dat ook niet moet een straat of voetpad). Is er echter veelvuldig contact met handen (vb: rekstok) of kans dat er speekseldruppels op de matten terecht komen (vb: afstoot explosieve bewegingen, rugspieroefeningen met aangezicht op de mat,...) dat is het wel noodzakelijk.


Hoe ontsmet ik best (turn)toestellen die niet zo makkelijk afwasbaar zijn?

Het is vaak makkelijk om een 'vernevelaar' (vb: voor te sproeien in de tuin) of plantenspuit te gebruiken en daarin ontsmettings- of huishoudalcohol (te koop in supermarkt of apotheek) en zo over de matten of leggers te sproeien. Op die manier komt er niet teveel vloeistof op het materiaal en is dat niet kletsnat. Meer info over werkzame producten en samenstellingen vind je hier. Vergeet niet om je zaal regelmatig te verluchten!


Mag ik de valputten gebruiken?

Valputten - of ze nu open of gesloten zijn - zijn een ideale bron van het verzamelen van virussen en bacteriën. En deze na elke training ontsmetten is een onmogelijk klus. We raden dan ook om aan de valputten niet (in hun normale vorm) te gebruiken. Wil je gebruik maken van een valput, leg er dan een valmat of dun matje in dat kan afgewassen worden na elke training. Dit zorgt ervoor dat de regels rond hygiëne kunnen gerespecteerd worden en je in veilig omstandigheden kan trainen


Trainers en mondmaskers

Moeten trainers altijd mondmaskers dragen?

Trainers dienen zoveel mogelijk afstand te bewaren. Wanneer het niet mogelijk is (vb: bij helpen) 1,5 meter afstand te houden dienen zij een mondmasker te dragen. Dit geldt van zodra ze trainingen geven aan sporters vanaf 6 jaar. Voor het kleuterturnen geldt deze regel - cfr. kleuteronderwijs - niet.


Mag danslesgeefster die mee danst voor de spiegel dit zonder mondmasker?

Ja, als de afstand voldoende kan bewaard worden ten opzichte van de dansers, is dat geen probleem.


Mogen trainers les geven aan verschillende groepen?

Ja dat mag, maar overal de nodige afstand bewaren en/of mondmasker dragen.Heb je zelf ook een vraag? Neem dan contact op!

#wearegym #wearesafe

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen