FAQ - Trainingen in coronatijd outdoor sporten

Delphine Gosseye   ‐  Donderdag 14 mei 2020   ‐   Tweet

#wearegym

Vanaf maandag 18 mei is het opnieuw mogelijk om outdoor in groep te sporten. Dat biedt perspectieven voor de Gymfed-clubs die opnieuw aan de slag kunnen. Wat mag wel? Waar moet ik mij aan houden? Wij bundelen jullie meest gestelde vragen omtrent het outdoor sporten in dit artikel.

Georganiseerde outdoor sporten met maximaal 20 personen (inclusief sportbegeleiders), het is opnieuw mogelijk vanaf maandag 18 mei. Dit werd beslist door de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 13 mei. De onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de sporters dient bij het sporten nog steeds gegarandeerd te worden. Ook de regel inzake de nodige handhygiëne vóór en na het sporten alsook het ontsmetten van het sportmateriaal blijft van kracht. Welke regels zijn nog extra van toepassing?

ALGEMEEN

Zijn mijn leden verzekerd tegen ongevallen tijdens de (outdoor)trainingen?

Als het om georganiseerde clubtrainingen gaat die voldoen aan de voorwaarden zoals aangegeven in de exit-strategie, zijn de leden verzekerd. Ook als je in de zomermaanden zou willen trainen (terwijl er anders geen clubwerking was), blijft de polis doorlopen.


Welke sporters mogen trainen?

De club bepaalt zelf welke sporters en groepen een zekere voorkeur krijgen. Dit alles om de eigenheid van elke club te respecteren. Het spreekt vanzelf dat iedereen in goede gezondheid is en de nodige maatregelen kunnen gegarandeerd worden, zowel op het vlak van veiligheid als hygiëne.


Wij hebben een turnhal in eigen beheer. Mogen we met een beperkt aantal (competitie)gymnasten trainen?

Jammer genoeg kunnen indoor clubtrainingen nog niet hervat worden.


Moet ik als club toezicht organiseren tijdens de (outdoor)trainingen?

We hebben allemaal een belangrijke opdracht om de trainingen op een veilige manier te laten doorgaan. We rekenen hiervoor op de clubs die de nodige maatregelen moeten nemen, maar vooral op de trainers en sporters om de richtlijnen goed na te leven en de nodige verantwoordelijkheid aan de dag te leggen. Indien je club toezicht kan organiseren, wordt dat aangemoedigd maar het is niet verplicht.


Een sporter of trainer woont in het buitenland. Mag die de grens over om te komen trainen?

Neen, dat is niet toegelaten, want geen essentiële verplaatsing. Ongeacht de nationaliteit van de sporter/trainer mogen deze personen momenteel de grens nog niet oversteken om naar een outdoor clubtraining te komen.


Waarom moet mijn trainer 18 jaar zijn?

Trainers hebben in deze situatie een extra rol om alle afspraken en maatregelen te garanderen en dit vraagt enige maturiteit. Jongere hulptrainers zijn eventueel mogelijk, zolang dit binnen de max. groepsgrootte van 20 personen (incl. trainers en hulptrainers) valt.


We vernamen net dat de zomerkampen mogen doorgaan, mag ook het turnkamp van mijn club plaatsvinden?

Momenteel zijn er nog geen indoortraining toegestaan, dus dat geldt ook voor de sportkampen. Als je buiten kan trainen met de kinderen van het kamp is er geen probleem. Van zodra indoortrainingen worden toegestaan, kunnen die ook worden gedaan tijdens de kampperiode.


OUTDOOR

Mag ik clubtrainingen laten doorgaan in de (grote) tuin van een trainer of sporter?

Update 21.05: bevestiging gekregen van overheid dat clubtrainingen toch kunnen doorgaan in een privétuin, mits het in acht nemen van alle social distance maatregelen.


Hoeveel sporters mogen op dezelfde locatie/infrastructuur trainen?

Per 'groepje' is er een maximum van 20 personen (inclusief sportbegeleiders), maar is je locatie groot genoeg - vb: voetbalveld - kunnen er ook meerdere groepjes trainen. De klankbordgroep vraagt er op toe te zien dat de beschikbare sportinfrastructuur minstens 10m² per deelnemer kan waarborgen (voor sporten met veel verplaatsingen, zoals voetbal is dat 30m²). Baken indien nodig je totale ruimte af met kegeltjes om het visueel zichtbaar te maken voor deelnemers en eventuele passanten.


Op welke plaatsen kan ik in openlucht trainen?

Alle openluchtruimtes zijn in principe geschikt op voorwaarde dat er afspraken worden gemaakt met de ‘uitbater’. Zorg dat je een goede openbare orde respecteert en niet voor overlast zorgt.

Vb: parking van een supermarktketen of speelplaats van een school na sluitingstijd, grasveld voor een sporthal, veld van een boer,…


Mag ik (turn)toestellen naar buiten verhuizen?

Blijf steeds de hygiënische maatregelen respecteren. Het verhuizen van toestellen vereist meer contact, mensen die dicht bij elkaar staan,… en dat valt hier meestal niet mee te rijmen.

Hou er reken mee dat alle sporters uit een lange (relatieve) rustperiode komen en dat basis en (conditie)opbouw essentieel is om blessures te vermijden. Deze opbouw kan zonder of met een minimum aan materiaal en dat is dan ook aangewezen.


Met hoeveel sporters kan ik samen trainen?

De groep mag maximum 20 personen omvatten (incl. trainers), maar we raden aan om te starten met kleinere groepen. Om de social distance te respecteren moeten iedereen verder uit elkaar zitten of staan en dan is de communicatie niet handig met grote groepen. Het moeten niet steeds dezelfde 20 personen zijn, eenzelfde trainer mag dus aan verschillende groepjes sporters training geven, mits het in acht nemen van alle maatregelen.


Moeten er toiletten zijn bij de outdoorlocatie?

Wij raden alle sporters aan thuis, voor vertrek, gebruik te maken van het eigen sanitair. Clubs zijn niet verplicht om dit te voorzien. Mocht er toch sanitair zijn, raden wij aan hier minimaal gebruik van te maken en de nodige hygiënemaatregelen te nemen en te ontsmetten voor en na elk gebruik.


LESINVULLING


Welke oefeningen mogen uitgevoerd worden?

Focus je op conditieopbouw en het uitvoeren van eenvoudige, gekende bewegingen met een minimum aan materiaal. Partneroefeningen of oefeningen waarbij hulp noodzakelijk is, zijn niet toegelaten. Extra inspiratie nodig, neem hier een kijkje.


Mag ik met een doorschuifsysteem werken? Vb: van handstandoefening op leggertjes naar grondbalk naar matje voor conditieoefening,…

We raden af om veel met doorschuiven te werken, tenzij het materiaal telkens ontsmet wordt als er een andere gymnast het gebruikt, maar is vermoedelijk niet praktisch. Postenwerk is iets handiger, omdat eenzelfde gymnast langere tijd op een post oefent alvorens naar een andere plek te gaan. En dus moet er minder frequent worden ‘onderhouden’.


Hoe lang mag de training duren?

We adviseren om niet langer dan 2 uur te trainen. Dit in het kader van de gezondheid, maar ook rekening houdend met feit dat alle sporters uit een lange (relatieve) rustperiode komen en dat basis en (conditie)opbouw essentieel is om blessures te vermijden.

Iedereen dient zich ook strikt te houden aan begin- en einduur, trainingen mogen niet uitlopen.


Vloeibare magnesium bevat alcohol, is dat voldoende om de handen en het toestel te ontsmetten?

Bij gebruik worden vaak enkel de handpalmen hiermee ingesmeerd, dus niet de volledige hand en ook niet de vingertoppen. Naar handhygiëne in kader van COVID-19 is dit onvoldoende en dienen ook gymnasten naast het gebruik van vloeibaar magnesium hun handen te wassen met zeep of te ontsmetten.


Kunnen lessen ouder-kind-gym doorgaan?

Dat kan zeker. De social distance tussen ouder en kind moeten niet bewaard worden (= thuisbubbel), maar de afstand tussen de verschillende duo's natuurlijk wel. Hou er rekening mee dat de ouders ook meetellen om het maximum aantal van 20 personen per groep (inclusief trainer) te bepalen.


Mag de trainer de sporter helpen?

Fysiek contact is niet toegestaan, het is dus heel belangrijk om de training zo te organiseren dat het zich richt op conditieopbouw en het uitvoeren van eenvoudige gekende bewegingen. Deze vereisen geen hulp van een trainer. Is er onverwacht toch een noodsituatie (vb: sporter struikelt en verzwikt de voet), dan mogen eerste zorgen natuurlijk toegepast worden. De trainer draagt op dat moment een neus-mondbescherming.


Heb je zelf ook een vraag? Neem dan contact op