FAQ - sporten in coronatijd

Els Coppieters   ‐  Vrijdag 29 jan 2021   ‐   Tweet

#wearegymWe are gym, we are safe

Het basisprotocol sport regelt het sportgebeuren in Coronatijden. Na elke aanpassing van de maatregelen, wordt dit in een Ministerieel Besluit geconcretiseerd en vertaald naar een protocol.

Wat deze maatregelen inhouden kan je hier lezen. Maar misschien is nog niet alles duidelijk? We lijsten de meest voorkomende vragen voor jullie op (in voege vanaf 8 mei).

Hoe lang lopen deze maatregelen?

Het ministerieel besluit en bijhorende regels treden in werking vanaf 8 mei en gelden behoudens een sterk verslechterende situatie. Na  een nieuw overlegcomité kunnen eventueel versoepelingen mogelijk zijn. Momenteel hebben we perspectief voor versoepelingen vanaf 9 juni. Laat ons hopen dat de cijfers verder goed evolueren, zodat we ook daadwerkelijk kunnen overgaan naar de indoortrainingen voor alle leeftijden.


Zijn mijn sporters verzekerd tijdens het geven van online lessen of outdoor trainingen?

Als jullie trainers live lessen geven binnen een vast bepaald uurschema en de leden op dat ogenblik kunnen volgen met jullie instructies (via een online kanaal en met een opgeleide meerderjarige trainer) dan zijn de leden verzekerd. Een filmpje plaatsen dat om het even waar en wanneer kan bekeken worden valt niet onder deze uitzondering, het gaat enkel over georganiseerde trainingsmomenten!


Wat met minderjarige (hulp)trainers?

Elke bubbel van 10 (indoor) of 25 (outdoor) dient onder leiding te staan van een meerderjarige trainer of toezichthouder. Minderjarige trainers kunnen als assistent fungeren bij de groep, maar bij indoortrainingen mogen ze niet actief meedoen met de kinderen. Er staat geen maximum op het aantal trainers per bubbel, maar doe dit ook niet meer dan strikt noodzakelijk. Probeer netwerken zo klein mogelijk te houden.


Mag mijn trainer verschillende groepen begeleiden? 

Eenzelfde trainer kan meerdere groepen na elkaar begeleiden, vermits die geen deel mag uitmaken van de bubbel. Er wordt echter met aandrang gevraagd om dit tot het absolute noodzakelijke te beperken. De begeleider draagt steeds een mondmasker en garandeert zoveel als mogelijk de regels van social distancing, tenzij contact noodzakelijk is in het kader van de veilige sportbeoefening.


Hoeveel hobby's mat een kind hebben?

Tot 11 mei werd met aandrang gevraagd om maar één buitenschoolse activiteit/hobby te beoefenen. Dit om de contacten zoveel mogelijk te beperken. De overheid liet weten dat vanaf 12 mei dit advies niet meer geldt.


Mijn groep bestaat uit 11/26 sporters, mag ik een beurtrolsysteem maken waarbij er elke training één kind niet komt?

Nee, dat is niet de bedoeling. Een kind/jongere mag - naast de klasgroep - deel uitmaken van één bubbel van max. 10/25 personen, ongeacht of die andere sporters van de groep er altijd zijn of niet. De bedoeling is dat de netwerken zo klein mogelijk gehouden worden om het virus eindelijk een halt toe te roepen.


Mogen er verschillende bubbels van 10 in één indoor accommodatie?

Dat kan, op voorwaarde dat die onderling van elkaar gescheiden worden, geen contact hebben en geen zelfde materiaal delen. De densiteitsregels (1 sporter per 10m2) dienen wel steeds gerespecteerd te worden.


Hoe interpreteer ik de densiteitsregels?

Om het maximum aantal personen in een accommodatie te bepalen, worden volgende densiteitsregels gebruikt:

  • 1 sporter per 30m2 voor sporten waarbij er in normale omstandigheden, door de aard van de sport,
    een grote kans op onderlinge interactie is en waarbij men de 1,5m niet kan garanderen
  • 1 sporter per 10 m2 voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op
    onderlinge interactie en lichamelijk contact

Gymnastiek kan bijna in alle gevallen als eerder statische sport (1 per 10m2) beschouwd worden. Door de geïsoleerde bewegingen en duidelijke plaatsing van toestellen en personen, kan onderlinge interactie vermeden worden. We benadrukken dat de clubs hun trainingen op die manier invullen en bijvoorbeeld ook tijdens de opwarming zo weinig mogelijk onderlinge interactie organiseren (geen tikspelen,...)

Een lokaal bestuur kan - indien bijvoorbeeld de epidemiologische situatie in de gemeente het niet toelaat - strengere regels uitvaardigen.


Hoe moet ik de leeftijdsgrenzen interpreteren? 

Er wordt vanaf nu met geboortejaren gewerkt, die niet altijd strikt overeenkomen met de leeftijden en recent werden bijgesteld.

  • °2008 en jongeren: indoor sporten met contact toegelaten
  • °2007 en ouder: outdoor sporten met contact toegelaten

We hebben een groep waar kinderen -13 jaar gemengd zitten met jongeren +13 jaar. Wat is voor hen mogelijk?

De oudste sporters in een groep bepalen de regel. Deze groep kan dus enkel outdoor trainen in een vaste bubbel. Als de jongeren van de groep (vb: bovenpartners acro) daarnaast op andere momenten ook binnen willen trainen, dan kan dat, maar zij mogen geen nieuwe bubbel met andere kinderen vormen.


Wat met sporters van°2001 en ouder?

Vanaf 8 mei kunnen zijn ook met contact sporten in vaste groepen van max. 25 personen. 


Worden begeleiders van G-gym (één-op-één) gezien als trainers of als leden? Moeten zij met andere woorden worden meegeteld bij de 10?

De begeleiders van G-gym worden gezien als sportbegeleiders en worden niet meegerekend in de groep van 10.


Mag ik sporten onder een overkapping? 

Het Nationaal Crisiscentrum besliste dat je vanaf 21 januari 2021 dat sporten onder een overkapping (bv. tentstructuur) beschouwd wordt als outdoor sporten. Die overkapping moet vier open zijwanden hebben, volgens de richtlijnen voor outdoor sportinfrastructuur.


Ik had een laag risicocontact met een besmette persoon (buiten sportcontext), mag ik nog komen sporten?

Dat kan. Een laag risicocontact is niet meteen een reden om in quarantaine of isolatie te gaan. Extra waakzaamheid is wel geboden.


Iemand in mijn club heeft een hoog risicocontact, wat moet die doen en hoe kunnen wij helpen?

We hebben een stappenplan gemaakt wat iemand dient te doen bij een vermoedelijke besmetting. Contact Tracing is het officiële kanaal om  hoog risicocontacten verder te informeren. Maar je kan als club zeker een belangrijke rol opnemen van zodra jullie weet hebben van een positieve test bij één van de leden. Hoe sneller alle hoog risicocontacten geïnformeerd zijn, hoe sneller er actie kan ondernomen worden om verdere verspreiding te vermijden.


In het onderwijs moet er vanaf het 5de leerjaar een mondkapje gedragen worden. Welke invloed heeft dit op de sport?

(indoor) sporten moet nooit met een mondmasker, maar moedig de kinderen aan (zeker nu ze het ook op school zullen moeten) om zo veel mogelijk hun mondmasker te dragen. Dit bij aankomst, bij vertrek, tijdens pauze, bij eventuele wachtmomenten,...


Gaan opleidingen nog door?

Praktijklessen (indoor) kunnen niet doorgaan en voor theorielessen en -examens zoeken we alternatieven. We onderzoeken wel om praktijkexamens op een 'coronaproof' manier te laten doorgaan. Alle betrokkenen worden persoonlijk gecontacteerd met de (mogelijke) aanpassingen.


Mag ik een sportkamp laten doorgaan in de zomervakantie?

Specifiek voor sportkampen gelden de richtlijnen (zoals in paasvakantie) tot 24 juni. De regels voor sportkampen veranderen vanaf 25 juni. Het aangepast protocol voor sportkampen tijdens de zomervakantie zal vanaf 10 mei gepubliceerd worden via de website van Sport Vlaanderen. 
We vullen deze rubriek zo snel mogelijk verder aan.

Heb je zelf ook een vraag? Neem dan contact op!

#wearegym #wearesafe