FAQ - sporten in coronatijd

Els Coppieters   ‐  Vrijdag 29 januari 2021   ‐   Tweet

#wearegymWe are gym, we are safe

Het basisprotocol sport regelt het sportgebeuren in Coronatijden. Na elke aanpassing van de maatregelen, wordt dit in een Ministerieel Besluit geconcretiseerd en vertaald naar een protocol.

Wat deze maatregelen inhouden kan je hier lezen. Maar misschien is nog niet alles duidelijk? We lijsten de meest voorkomende vragen voor jullie op (in voege vanaf 30 juli).

Hoe lang lopen deze maatregelen?

Het ministerieel besluit en bijhorende regels treden in werking vanaf 30 juli en gelden behoudens een sterk verslechterende situatie.  


Mag iedereen weer indoor sporten met contact?

Ja, we hebben er lang naar uitgekeken, maar het kan terug. In de sportgroep (in principe zonder beperkingen op het aantal) is er contact toegestaan voor zover het nodig is voor de sportbeoefening of de veiligheid. Voor close-contactsporten (vb: acro) wordt wel aangeraden om enkel met de vaste partner(s) een intens contact te hebben.


Moet/mag ik sporten met een mondmasker?

Dit is niet nodig en we raden dit ook af om veiligheidsredenen. Voor en na het sporten of tijdens pauzes vragen we wel van de sporters (+12 jaar) om zoveel mogelijk het mondmasker te dragen.


Moet mijn trainer een mondmasker dragen?

De trainerr draagt steeds een mondmasker en garandeert zoveel als mogelijk de regels van social distancing, tenzij contact noodzakelijk is in het kader
van de veilige sportbeoefening.


Wat met minderjarige (hulp)trainers?

Elke sportgroep dient onder leiding te staan van een meerderjarige trainer of toezichthouder. Minderjarige trainers kunnen als assistent fungeren bij de groep.


Mag mijn trainer verschillende groepen begeleiden? 

Eenzelfde trainer kan meerdere groepen na elkaar begeleiden, vermits die geen deel mag uitmaken van de sportgroep. De begeleider draagt wel steeds een mondmasker en garandeert zoveel als mogelijk de regels van social distancing, tenzij contact noodzakelijk is in het kader van de veilige sportbeoefening.


Hoeveel hobby's mat een kind hebben?

Tot 11 mei werd met aandrang gevraagd om maar één buitenschoolse activiteit/hobby te beoefenen. Dit om de contacten zoveel mogelijk te beperken. De overheid liet weten dat vanaf 12 mei dit advies niet meer geldt.


Hoeveel sporters mogen samen (indoor) sporten?

De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van de sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.

Als de densiteitsregels toch worden toegepast (vb: in geval van beperkte ventilatiecapaciteit), dan zien ze er zo uit:

  • 1 sporter per 30m2 voor sporten waarbij er in normale omstandigheden, door de aard van de sport,
    een grote kans op onderlinge interactie is en waarbij men de 1,5m niet kan garanderen
  • 1 sporter per 10 m2 voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op
    onderlinge interactie en lichamelijk contact

Gymnastiek kan bijna in alle gevallen als eerder statische sport (1 per 10m2) beschouwd worden. Door de geïsoleerde bewegingen en duidelijke plaatsing van toestellen en personen, kan onderlinge interactie vermeden worden. We benadrukken dat de clubs hun trainingen op die manier invullen en bijvoorbeeld ook tijdens de opwarming zo weinig mogelijk onderlinge interactie organiseren (geen tikspelen,...)

Specifiek voor acro is contact inherent aan de sport, maar als het hier steeds over de zelfde partner gaat, wordt hierop een uitzondering toegestaan, op voorwaarde dat de interactie tussen de verschillende formaties wordt gegarandeerd.


Ventilatie is een cruciale factor. Hoe regel ik dat optimaal?

Ramen en deuren altijd open is de beste manier. Daarnaast is ventilatie ook een verantwoordelijkheid van de beheerder van de infrastructuur. Via dit implementatieplan ventilatie verneem je er alles over. 


Worden begeleiders van G-gym (één-op-één) gezien als trainers of als leden? 

De begeleiders van G-gym worden gezien als sportbegeleiders en worden niet meegerekend in de sportgroep


Ik had een laag risicocontact met een besmette persoon (buiten sportcontext), mag ik nog komen sporten?

Dat kan. Een laag risicocontact is niet meteen een reden om in quarantaine of isolatie te gaan. Extra waakzaamheid is wel geboden.


Iemand in mijn club heeft een hoog risicocontact, wat moet die doen en hoe kunnen wij helpen?

We hebben een stappenplan gemaakt wat iemand dient te doen bij een vermoedelijke besmetting. Contact Tracing is het officiële kanaal om  hoog risicocontacten verder te informeren. Maar je kan als club zeker een belangrijke rol opnemen van zodra jullie weet hebben van een positieve test bij één van de leden. Hoe sneller alle hoog risicocontacten geïnformeerd zijn, hoe sneller er actie kan ondernomen worden om verdere verspreiding te vermijden.


Mag ik na de training met mijn medesporters nog even blijven napraten?

Het samenscholingsverbod is niet langer van kracht, dus je kan na de training nog even blijven napraten.


Gaan opleidingen nog door?

Opleidingen kunnen - volgens de regels van indoorsporten - terug doorgaan. Alle betrokkenen worden persoonlijk gecontacteerd met de (mogelijke) aanpassingen.


Mag ik een sportkamp laten doorgaan in de zomervakantie?

In de zomervakantie zullen sportkampen kunnen doorgaan. Hiervoor werd een specifiek protocol ontwikkeld. 
We vullen deze rubriek zo snel mogelijk verder aan.

Heb je zelf ook een vraag? Neem dan contact op!

#wearegym #wearesafe