FAQ - sporten in coronatijd

Els Coppieters   ‐  Vrijdag 29 jan 2021   ‐   Tweet

#wearegymWe are gym, we are safe

Het akkoord dat door de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen op 26 januari bereikt werd inzake de buitenschoolse activiteiten werd vastgelegd in een Ministerieel besluit door het Overlegcomité. In- en outdoor sporten kan afhankelijk van de leeftijd in bubbels van 10. 

Wat deze maatregelen inhouden kan je hier lezen. Maar misschien is nog niet alles duidelijk? We lijsten de meest voorkomende vragen voor jullie op.

Hoe lang lopen deze maatregelen?

Het ministerieel besluit en bijhorende regels treden in werking vanaf 1 februari 2021 en gelden behoudens een sterk verslechterende situatie. Na de Krokusvakantie wordt de situatie geëvalueerd.


Zijn mijn sporters verzekerd tijdens het geven van online lessen of outdoor trainingen?

Als jullie trainers live lessen geven binnen een vast bepaald uurschema en de leden op dat ogenblik kunnen volgen met jullie instructies (via een online kanaal en met een opgeleide meerderjarige trainer) dan zijn de leden verzekerd. Een filmpje plaatsen dat om het even waar en wanneer kan bekeken worden valt niet onder deze uitzondering, het gaat enkel over georganiseerde trainingsmomenten!


Wat met minderjarige (hulp)trainers?

Elke bubbel van 10 dient onder leiding te staan van een meerderjarige trainer of toezichthouder. Minderjarige trainers kunnen als assistent fungeren bij de groep, maar bij indoortrainingen mogen ze niet actief meedoen met de kinderen. Er staat geen maximum op het aantal trainers per bubbel, maar doe dit ook niet meer dan strikt noodzakelijk. Probeer netwerken zo klein mogelijk te houden.


Mag mijn trainer verschillende groepen begeleiden? 

Eenzelfde trainer kan meerdere groepen na elkaar begeleiden. Er wordt echter met aandrang gevraagd om dit tot het absolute noodzakelijke te beperken. De begeleider draagt steeds een mondmasker en garandeert zoveel als mogelijk de regels van social distancing, tenzij contact noodzakelijk is in het kader van de veilige sportbeoefening.


Een kind of jongere mag maar één buitenschoolse activiteit hebben. Hoe gaan ze dat controleren?

Dit is niet te controleren, maar we vragen met aandrang aan iedereen om dit strikt te respecteren. Alleen zo kunnen we de huidige situatie misschien langere tijd aanhouden of evolueren naar een situatie die meer mogelijkheden biedt of zaken toelaat.


Mag een kind wekelijks van hobby wisselen? Vb: week 1 turnen, week 2 jeugdbeweging,...?

Dat is niet de bedoeling. Elk kind mag – buiten hun klas –deel uitmaken van één bubbel met een maximum van 10 personen in die bubbel. Dit om de netwerken zo klein mogelijk te houden en we op die manier de verspreiding van het virus kunnen tegengaan. Net zoals je niet dagelijks of wekelijks van knuffelcontact wisselt, doe je dat ook niet met buitenschoolse activiteiten.


Ik kom verschillende keren per week naar de turnclub. Kan dit?

Als je maar tot één bubbel van max. 10 sporter behoort, kan dit. Zit je op één dag in een bepaalde groep en op een andere dag in een andere groep, dan is dat niet toegelaten.


Mijn groep bestaat uit 11 sporters, mag ik een beurtrolsysteem maken waarbij er elke training één kind niet komt?

Nee, dat is niet de bedoeling. Een kind/jongere mag - naast de klasgroep - deel uitmaken van één bubbel van max. 10 personen, ongeacht of die andere sporters van de groep er altijd zijn of niet. De bedoeling is dat de netwerken zo klein mogelijk gehouden worden om het virus eindelijk een halt toe te roepen.


Mogen er verschillende bubbels van 10 in één indoor accommodatie?

Dat kan, op voorwaarde dat die onderling van elkaar gescheiden worden, geen contact hebben en geen zelfde materiaal delen. De densiteitsregels (1 sporter per 10m2) dienen wel steeds gerespecteerd te worden.


Hoe interpreteer ik de densiteitsregels?

Om het maximum aantal personen in een accommodatie te bepalen, worden volgende densiteitsregels gebruikt:

  • 1 sporter per 30m2 voor sporten waarbij er in normale omstandigheden, door de aard van de sport,
    een grote kans op onderlinge interactie is en waarbij men de 1,5m niet kan garanderen
  • 1 sporter per 10 m2 voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op
    onderlinge interactie en lichamelijk contact

Gymnastiek kan bijna in alle gevallen als eerder statische sport (1 per 10m2) beschouwd worden. Door de geïsoleerde bewegingen en duidelijke plaatsing van toestellen en personen, kan onderlinge interactie vermeden worden. We benadrukken dat de clubs hun trainingen op die manier invullen en bijvoorbeeld ook opwarmingen met zo weinig mogelijk onderlinge interactie organiseren (geen tikspelen,...)

Een lokaal bestuur kan - indien bijvoorbeeld de epidemiologische situatie in de gemeente het niet toelaat - strengere regels uitvaardigen.


Hoe moet ik de leeftijdsgrenzen interpreteren? 

Er wordt vanaf nu met geboortejaren gewerkt, die niet altijd strikt overeenkomen met de leeftijden en recent werden bijgesteld.

  • °2008 en jongeren: indoor sporten met contact toegelaten
  • °2007 - °2002: outdoor sporten met contact toegelaten
  • °2001 en ouder: geen contact toegelaten.

Het kan dus zijn dat je wel al 19 jaar bent (vb: geboren in januari 2021) en toch nog kan outdoor kan sporten met contact.


Wat met sporters van°2001 en ouder?

Voor hen gelden nog steeds de eerdere regels. Zij kunnen dus enkel sporten in groepjes van max. 4 personen (trainer die deel uitmaakt van dit groepje is niet langer verplicht), in de buitenlucht en zonder contact.


Worden begeleiders van G-gym (één-op-één) gezien als trainers of als leden? Moeten zij met andere woorden worden meegeteld bij de 10?

De begeleiders van G-gym worden gezien als sportbegeleiders en worden niet meegerekend in de groep van 10.


Mag ik sporten onder een overkapping? 

Het Nationaal Crisiscentrum besliste dat je vanaf 21 januari 2021 mag sporten onder een overkapping (bv. tentstructuur). Die overkapping moet vier open zijwanden hebben, volgens de richtlijnen voor outdoor sportinfrastructuur.


Ik had een laag risicocontact met een besmette persoon (buiten sportcontext), mag ik nog komen sporten?

Dat kan. Een laag risicocontact is niet meteen een reden om in quarantaine of isolatie te gaan. Extra waakzaamheid is wel geboden.


Gaan opleidingen nog door?

Praktijklessen kunnen niet doorgaan en voor theorielessen en -examens zoeken we alternatieven. We onderzoeken wel om praktijkexamens op een 'coronaproof' manier te laten doorgaan. Alle betrokkenen worden persoonlijk gecontacteerd met de (mogelijke) aanpassingen.


Mag ik een sportkamp laten doorgaan in de schoolvakantie?

Sportkampen (zonder overnachtingen) zijn mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, in bubbels van max. 25 personen en mits toestemming van de lokale overheid.
We vullen deze rubriek zo snel mogelijk verder aan.

Heb je zelf ook een vraag? Neem dan contact op!

#wearegym #wearesafe