Gymfed draagt ethisch en gezond sporten hoog in het vaandel

Delphine Gosseye   ‐  Zaterdag 25 juli 2020   ‐   Tweet

#wearegym

Foto: Thomas Schreyer

Gezond sporten en het creëren van een ethisch verantwoord sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid. Meer dan ooit is er aandacht voor de noodzaak aan een pedagogisch en ethisch verantwoorde sportomgeving. Voor Gymfed is en blijft dat een prioriteit voor haar sportief beleid, zowel in de breedtesport als in de topsport.

Voormalig turnster Aagje Vanwalleghem trok in 2004 onder leiding van toenmalig headcoach Gerrit Beltman naar de Spelen in Athene. In 2008 beeïndigde Gymfed de samenwerking met Beltman gezien zijn aanpak niet strookte met de federatie haar beleid inzake ethiek en topsport. Beltman verklaarde recent in een interview in het Noordhollands Dagblad dat hij in het verleden mentaal en fysiek te ver gegaan is.

Momenteel, én dit reeds sinds een aantal jaren maar zeker uitgediept tijdens de laatste Olympiade, wordt er maximaal ingezet op een uitdagende, maar constructieve sfeer tijdens de trainingen en wedstrijden van onze topgymnasten. Er werd een brede omkadering opgezet om de sport op een constructieve manier te benaderen. Er wordt samengewerkt met een interdisciplinair team waarbij sportpsycholoog Jef Brouwers een prominente rol in neemt. Het hoogstaande niveau dat Gymfed zowel met het team als met individuele gymnasten realiseert en tracht te continueren is enkel mogelijk binnen een sfeer van samenwerking, communicatie en wederzijds respect tussen gymnasten, coaches en de ruime entourage.

Gymfed is ook van oordeel dat een fysiek en ethisch gezond sportklimaat cruciaal is voor de breedtesport en clubwerking, waarin veel jonge sporters actief zijn. Vandaar dat gedragscodes voor verschillende doelgroepen (coaches, gymnasten, bestuurders, professionele medewerkers) zowel voor het topsportniveau als voor de breedtesport werden opgelegd (statutair verankerd). Deze gedragscodes hebben we voor iedere doelgroep binnen de federatie en de toepassing hiervan wordt van dichtbij opgevolgd. De federatie en de meeste clubs beschikken over een aanspreekpunt integriteit om mogelijke klachten snel te kunnen opsporen en waar mogelijk te remediëren, zonodig te sanctioneren.

De organisatie is er zich ter degen van bewust dat alertheid rond deze materie noodzakelijk is en zal blijven. Maar tevens staan we garant voor onze directe medewerkers, waaronder onze coaches, inzake integriteit en professionaliteit.

Lode Grossen

Algemeen manager Gymfed