Gymfed roept Internationale gymnastiekfederatie op tot actie in open brief

Delphine Gosseye   ‐  Vrijdag 12 februari 2021   ‐   Tweet

#wearegym

Samen met 12 andere gymnastieklanden willen we werken aan een ethisch en gezond sportklimaat

De afgelopen maanden laaiden zowel in België als in andere gymnastieklanden debatten rond de mentale en fysieke gezondheid van topsportgymnasten hoog op. Dertien gymnastiekfederaties, waaronder ook de Belgische gymnastiekfederatie, slaan de handen in elkaar om te bouwen aan een cultuur waarbinnen ethisch en gezond sporten centraal staat. In een open brief roepen ze de Internationale Gymnastiekfederatie op deze cultuursverandering te coördineren. “Een sportmodel waarbinnen prestatie onlosmakelijk met het mentale en fysieke welzijn van gymnasten verbonden is, moet de norm zijn”, aldus Ilse Arys, algemeen manager van de Vlaamse gymnastiekfederatie Gymfed.

In het afgelopen jaar doken in steeds meer landen verhalen op over het mentale en fysieke onwelbevinden van gymnasten. In onder meer Duitsland, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Australië, en ook in België, buigen ethische commissies zich over bezwarende getuigenissen. Dertien Gymnastieklanden, waaronder België, Duitsland, Nederland, Canada en de Verenigde Staten, slaan nu de handen in elkaar om constructief met de adviezen van deze onderzoekscommissies aan de slag te gaan en zo te werken aan een cultuur waarbinnen de fysieke en mentale gezondheid van de gymnast centraal staat. In een open brief, roepen ze de internationale gymnastiekfederatie op deze inspanning te coördineren.

Ook de Vlaamse Gymnastiekfederatie Gymfed, neemt deel aan het initiatief: “We staan sinds afgelopen zomer met andere gymnastieklanden in contact. We willen als federaties van elkaar leren en constructief met de adviezen van de onafhankelijke commissies aan de slag gaan. In een open brief vragen we de FIG deze inspanningen op globaal vlak te coördineren. Dit door een werkgroep op te richten en een overkoepelende strategie te voorzien, gebaseerd op de input van experten. Zo willen we van een model waarbinnen prestatie onlosmakelijk met de mentale en fysieke gezondheid verbonden is, de internationale norm maken”, aldus Ilse Arys, algemeen manager van Gymfed.

Onafhankelijke onderzoekscommissie buigt zich over getuigenissen Vlaamse ex-gymnasten

Ook in België evalueert een onafhankelijke onderzoekscommissie de werking van de Vlaamse Gymnastiekfederatie na getuigenissen van ex-gymnasten. “We hebben vertrouwen in de werking van de commissie en laten de commissie haar werk doen. We zullen de gepaste conclusies uit de adviezen van de commissie trekken - ook al zijn ze mogelijk pijnlijk en confronterend – en zullen deze aan concrete acties koppelen. Zo zal het rapport ons helpen beter te blijven doen voor al onze sporters. Door middel van deze open brief willen we alvast proactief aan de slag gaan en ons ertoe verbinden de adviezen van de commissie constructief in te zetten. Zo willen we niet enkel beter doen voor onze eigen sporters, maar willen we van een model waarbij ethisch en gezond sporten centraal staat de standaard maken in de gehele gymnastieksport”.

“Wachten rapport onafhankelijke commissie niet af“

Volgens Ilse Arys werkt Gymfed reeds enkele jaren aan dergelijk sportmodel:

Ilse Arys: “We moeten er permanent op toe zien dat de lat voor prestaties hoog ligt, terwijl de mentale en fysieke gezondheid van atleten gewaarborgd wordt. Verschillende initiatieven, zoals de oprichting en professionalisering van een multidisciplinair team dat instaat voor de omkadering van gymnasten en coaches, de oprichting van een atletencommissie, de oprichting van een ethisch adviesorgaan, en de handhaving van een ethische code, moeten daarbij helpen. Deze initiatieven worden verder geëvalueerd en op punt gesteld".

“We blijven ook werken aan nieuwe initiatieven die de mentale en fysieke gezondheid van sporters waarborgen. We wachten daar het rapport van de ethische commissie niet voor af. Zo werken we aan een Gymfed-sportmodel, die de overkoepelende visie op het levenslang sporten binnen de federatie moet weergeven, en aan een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft. Het werken aan een ethisch en gezond sportklimaat zal nooit af zijn. We moeten altijd beter blijven doen, om zo te bouwen aan atleten die fysiek én mentaal sterk staan, en die plezier aan hun sport beleven”, besluit Ilse Arys.

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen