Gymfed werkt verder aan ethisch en gezond sportklimaat

Delphine Gosseye   ‐  Dinsdag 23 februari 2021   ‐   Tweet


Een sportmodel waarbinnen gymnasten zich fysiek en mentaal goed voelen, moet de norm zijn.

Dinsdag 23 februari verscheen een artikel in HUMO waarin verschillende ex-topsportgymnasten getuigen over het fysieke en mentale onwelbevinden tijdens hun periode als gymnast in de topsportwerking in Gent.

Ilse Arys, algemeen manager van Gymfed: "We vinden het moedig dat deze gymnasten hun verhaal durven en willen doen, dat is niet makkelijk. We willen de gymnasten die hun verhaal brengen, ook bij de onafhankelijke onderzoekscommissie, bedanken. Hier kunnen we namelijk veel uit leren".

Als federatie zijn we geraakt door de getuigenissen van de afgelopen maanden en erkennen we dat er in het verleden fouten gebeurd zijn. "Ook wij blijven niet onberoerd bij het lezen van deze verhalen. We betreuren dat deze gymnasten een negatieve impact van onze werking ondervonden hebben en zich niet goed voelden. Hoewel we soms het gevoel hebben dat de verhalen erg eenzijdig worden weergegeven en soms zelfs feitelijk niet correct zijn, hebben we daar begrip voor gezien de emotionele lading van de verhalen.

We willen ons als federatie op de toekomst richten en werken verder aan een solide kader van ethisch en gezond sporten. Dit is een werk waar we reeds geruime tijd op focussen en waar we ook in de toekomst hard aan zullen blijven werken.

"We werken al enkele jaren aan een sportmodel waarbinnen prestaties onlosmakelijk met het mentale en fysieke welzijn van atleten verbonden zijn. Vanaf het moment dat Yves Kieffer en Marjorie Heuls als coaches van Gymfed werden aangesteld, hebben zij overigens zelf gevraagd om een bredere en meer professionele omkadering voor de gymnasten te installeren. Daar hebben we de laatste jaren hard aan gewerkt. Zo worden de coaches en de gymnasten nu in hun dagelijkse werking ondersteund door een interdisciplinair team, bestaande uit een arts, diëtiste, psycholoog, osteopaat, kinesisten en krachttrainers. We kunnen dus stellen dat het Gymfed van vandaag, niet meer het Gymfed van vroeger is.”

Ook initiatieven zoals de oprichting van een ethisch adviesorgaan en de ontwikkeling van ethische codes hebben bijgedragen aan een sportklimaat waarbinnen ethisch en gezond sporten centraal staat. Meer info over de initiatieven rond ethisch en gezond sporten is terug te vinden onder de rubriek "Gezond en ethisch sporten" op onze website.

We beseffen echter dat we nog werk voor de boeg hebben in de verdere ontwikkeling van een cultuur waarbinnen het welzijn van de sporter centraal staat: "Het is mijn vaste voornemen en ambitie om een model neer te zetten waarbinnen de lat voor presteren hoog ligt, terwijl het mentale en fysieke welzijn van gymnasten gewaarborgd blijft. Een sportmodel waarbinnen gymnasten zich fysiek en mentaal goed voelen, moet de norm zijn."

Ter ondersteuning hiervan, legt Gymfed momenteel de laatste hand aan het Gymfed sportmodel. Dit model geeft de lange termijnvisie van Gymfed over het opleiden en begeleiden van sporters volgens hun noden, wensen en ontwikkeling weer. We werken eveneens aan een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft.

Daarnaast verbindt Gymfed zich er toe om met de adviezen van de onafhankelijke onderzoekscommissie aan de slag te gaan. "Het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie zal ons helpen om beter te blijven doen voor onze gymnasten. We zullen de adviezen die uit het rapport voortkomen ter harte nemen en hier concrete acties aan koppelen. Maar diepgaande en duurzame verandering heeft tijd nodig. Wij vragen om ons deze tijd te gunnen.”

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen