Organisatie-ondersteuning en dienstverlening van en door Gymfed

Delphine Gosseye   ‐  Dinsdag 31 mrt 2020   ‐   Tweet

#wearegymDoor de uitzonderlijke omstandigheden, ontstaan door de Corona-crisis is het wedstrijdseizoen, zeker tot juni 2020, van Gymfed en KBT in het water gevallen. Tevens worden ook andere organisaties (VTS-cursussen, bijscholingen, avondvergaderingen,...) on hold gezet.

Deze situatie creëert zowel bij ons, maar uiteraard ook bij de sporters, coaches en clubbesturen heel wat wrevel en onzekerheden. Daarnaast zijn er de meer pragmatische bekommernissen in verband met gemaakte kosten, gederfde inkomsten en bezorgdheden omtrent de vaste, lopende kosten. Tevens zijn er vragen bij mogelijke toekomstige ondersteuning van en door de verschillende stakeholders (centrale en lokale overheden, sponsors, lidgelden...). Clubs en federatie zitten hier in het zelfde schuitje... Onzekerheid troef!

Eenmaal de rust is weergekeerd en er terug op een min of meer normale wijze kan worden gewerkt, wil Gymfed zo snel mogelijk een stand van zaken opmaken inzake de activiteiten, werking en organisaties waarvoor ze (mede) verantwoordelijk is en kan er worden nagegaan of er compenserende, maar weliswaar concrete maatregelen kunnen worden getroffen voor de toekomst, voor geleden schade of nadelen ondervonden gerelateerd aan de coronacrisis. Om hier een goed beeld van te krijgen, zal de medewerking van de clubs noodzakelijk zijn. Uiteraard dient er bovendien maar niet onbelangrijk, steeds in het achterhoofd te worden gehouden, dat het een “overmachtssituatie” betreft.

We zijn ervan overtuigd dat deze voluntaristische houding in deze barre tijden, welke mogelijk ook kan worden aangewend door de clubs ten opzichte van hun stakeholders (leden en anderen), op begrip kan rekenen bij onze clubs en leden.

Voor Gymfed

Lode Grossen

Algemeen manager

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen