Q&A - De eerste stap naar Topsport Toestelturnen meisjes

Phoebe De Potter   ‐  Vrijdag 6 mei 2022   ‐   Tweet

#wearegym

De jaarlijkse entreetesten voor de meisjes in de discipline Toestelturnen komen eraan! Ook benieuwd wat dit exact inhoudt? Je leest er alles over in deze Q&A met Barbara Vandorpe, coördinator regiowerking Toestelturnen meisjes.

Zaterdag 18 juni vinden de jaarlijkse entreetesten plaats in de Topsporthal te Gent voor de meisjes uit het Toestelturnen. Deze jaarlijkse scoutingsactiviteit vormt de eerste stap in het talentopvolgings- en begeleidingssyteem van de topsportpiramide van Gymfed. Een spannende dag voor deze jonge gymnasten!

Voor wie zijn de entreetesten bedoeld? Kan gelijk welke gymnast uit de discipline Toestelturnen meisjes hieraan deelnemen?

De entreetesten zijn bedoeld voor 8- en 9-jarige gymnasten (°2014 en °2013) uit de discipline Toestelturnen meisjes, waarvan ingeschat wordt dat zij potentieel hebben om op A- of B-niveau te turnen. Meisjes die afgelopen jaar I9 of Gymtopia turnden, en vorig jaar nog niet deelnamen aan de entreestest, mogen deelnemen. We zoeken begaafde gymnasten die net dat tikkeltje natuurlijker bewegen, vlotter elementen aanleren, leniger, explosiever, etc. zijn. Komen je gymnasten/dochter(s) hiervoor in aanmerking, aarzel dan niet om hen in te schrijven.

Wat moet ik doen als ik wil deelnemen aan deze entreetesten?

Inschrijven kan via de activiteitenpagina op de website. Zowel de gymnast als de begeleidende trainer dienen zich in te schrijven. Naast de naam en geboortedatum vragen we ook op vanaf welke leeftijd het meisje turnt en hoeveel uur per week ze dit schooljaar turnt. De inschrijvingen worden afgesloten op 27 mei 2022 en de definitieve groepsindeling en uurregeling wordt op vrijdag 3 juni medegedeeld.

Waarvoor kunnen de gymnasten tijdens deze testen geselecteerd worden en hoe verloopt deze selectie?

Gymnasten kunnen geselecteerd worden voor een eerste instap in het talentopvolgings- en begeleidingssysteem van de topsportpiramide Toestelturnen meisjes. Begaafde gymnasten worden gedetecteerd (talentdetectie) op basis van een fysieke en motorische testbatterij. Daarnaast wordt ook de morfologie (lichaamsbouw) in kaart gebracht en scouten de trainers van de regioclubs en de topsportschool op basis van het ‘oog van de trainer’.

Al deze testen samen gaan bepalen of een meisje al dan niet geselecteerd wordt voor een verdere opvolging binnen het topsporttraject. Deze worden afgenomen door club- en topsporttrainers en juryleden. De testen worden geanalyseerd door de coördinatoren regiowerking en besproken met de regioclubcoaches en de topsportcoaches. Als de scores op de testen én het advies van de trainers positief is, dan wordt de gymnast ‘geselecteerd’. Als de scores op de testen én het advies van de trainers negatief is, dan wordt de gymnast ‘niet geselecteerd’. Bij twijfel beslissen we in het voordeel van de gymnast.

Wat volgt voor de geselecteerde gymnasten?

De geselecteerde gymnasten zullen tijdens het seizoen 2022-2023 opgevolgd worden via 4 controletrainingen (op voorwaarde dat zij in datzelfde seizoen deelnemen aan wedstrijden op I-niveau of A-niveau). Tijdens deze trainingen worden fysieke testen afgenomen om te kijken hoe de meisjes zich op fysiek en motorisch vlak ontwikkelen (vb. touwklimmen, vertesprong,…). Daarnaast worden ook sporttechnische leerlijntesten afgenomen. De leerlijn bepaalt de kwalitatieve, methodische opbouw. Het is de ideale, na te streven lijn, die de sporttechnische kwaliteit en vooruitgang op de toestellen weergeeft. Deze is vastgelegd op basis van wat gymnasten zouden moeten kunnen op seniorniveau om op mondiaal niveau met het team een top 12 plaats te kunnen behalen. Stel dat een meisje op seniorniveau bijvoorbeeld een dubbel gestrekte salto op vloer zou moeten uitvoeren, dan zou ze op 9 jarige leeftijd al een streksalto in de trampoline moeten kunnen. Voor elk toestel is een dergelijke leerlijn bepaalt. Dit is de houvast en leidraad voor de inhoud van de trainingen en wordt dus 4x per jaar getoetst.

Het doel van de controletrainingen is om enerzijds gymnasten sterker te maken en hun ontwikkeling op te volgen, anderzijds om trainers en clubs sterker te maken door breder kwalitatief op te leiden (ook als zij niet verder deelnemen aan de topsportcultuur). Finaal dienen de controletrainingen ook om te bepalen welke beloftevolle gymnasten kunnen instappen in een regioclub. Indien na de 4 controletrainingen opnieuw een positieve evaluatie volgt dan kan het meisje geselecteerd worden voor instroom in een regioclub. De jaren nadien is het de bedoeling om via de jaarlijkse opvolging op de controletrainingen te gaan bepalen welke gymnasten kunnen instromen in de Topsportschool Gent vanaf het eerste middelbaar.

Wat met niet-geselecteerden? Krijgen zij nog kansen nadien om zich alsnog te selecteren?

Niet-geselecteerden kunnen in de eigen club verder begeleid worden. Zij kunnen met hun club ook deelnemen aan regiotrainingen, georganiseerd door de trainer van de regioclub. Tijdens deze regiotrainingen wordt gewerkt aan de elementen uit de technische leerlijn. Op die manier willen we een kwalitatieve methodische opbouw garanderen voor alle gymnasten door ook hun trainers hierin verder te ondersteunen. Via deze regiotrainingen én scouting op wedstrijden is het mogelijk dat een meisje (alsnog) uitgenodigd wordt voor deelname aan controletrainingen het jaar nadien.

Wat houden de testen zoal in?

De testen bestaan uit antropometrische testen (waar onder andere morfologie en lichaamshoudingen bekeken worden), fysieke (kracht, snelheid, lenigheid, explosiviteit en uithouding), motorische (coördinatie), en technische testen (waarbij trainers kijken naar het potentieel van de gymnasten op de toestellen). Hiermee kijken we of een meisje potentieel vertoont om op hoog niveau te kunnen turnen. We weten bijvoorbeeld dat explosiviteit en coördinatie zaken zijn die minder trainbaar zijn dan bijvoorbeeld lenigheid. Daarnaast vragen we ook de trainingshistoriek op. Het mag duidelijk zijn dat wanneer twee meisjes dezelfde scores halen waarvan meisje A 4h in de week turnt en meisje B 10h, dat meisje A meer potentieel zal vertonen. De resultaten van meisje B zijn dan meer toe te schrijven aan een bepaalde ‘getraindheid’.

De testen zijn quasi allemaal afdalingen van de leerlijn (fysiek, motorisch, sporttechnisch) die getoetst wordt tijdens de latere controletrainingen. Ze zijn gemakkelijker, minder afhankelijk van de getraindheid van de gymnast en kunnen meer het potentieel opsporen. Het is dan ook niet de bedoeling dat men gaat trainen of oefenen op de testen, want we willen net het intrinsieke potentieel ontdekken en niet hoezeer de gymnasten al getraind zijn.

Hoe verloopt zo'n dag voor de gymnasten?

Er is 1 groep in de voormiddag en 1 in de namiddag. De gymnasten komen toe, worden verwelkomd en de clubcoach krijgt de fiches van de gymnasten waarbij ook aangegeven staat met welke testen ze starten. Daarna gaat elke clubcoach met zijn/haar groepje gymnasten naar de eerste test. Ze schuiven door naar de volgende test tot wanneer ze alles gedaan hebben. Op het einde dienen ze alle fiches in en krijgen de gymnasten een aandenken.

Wat als een gymnast niet aanwezig kan zijn op de testdag, is er een alternatief moment waarop zij zich dan kunnen selecteren?

Een trainer kan een gymnaste op een later tijdstip nog voordragen tot deelname aan de controletrainingen. Afhankelijk van welk moment deze voordracht gebeurt, zal een gymnast mogen deelnemen aan de eerstvolgende controletraining. De initiële testen worden dan niet meer afgenomen, maar dan zijn het meteen de fysieke, motorische én leerlijntesten van de controletraining. Deze bouwen uiteraard verder op de testen van de entreetest.

Wordt er ook gekeken naar voorbije prestaties indien de gymnasten al deelnamen aan wedstrijden of wordt er enkel gekeken naar de testen voor een selectie?

Prestaties geven – zoals het woord het zegt – het prestatieniveau weer. Wij zijn met de entreetesten op zoek naar die gymnasten met het meeste potentieel, die in de toekomst kunnen uitblinken, en niet de gymnasten die op dit moment de beste zijn. Het gaat dus meer over het potentieel dat ze vertonen op wedstrijden en minder de score of de plaats die ze behalen.

Wij wensen alle gymnasten alvast veel succes toe!

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen