Reactie Gymfed en coaches op rapport onafhankelijke onderzoekscommissie

Delphine Gosseye   ‐  Vrijdag 16 april 2021   ‐   Tweet

Het is onze taak om de stemmen van jonge gymnasten te horen, hoe zacht ze soms ook klinken - omdat ze jong zijn, of bang of onzeker. Alleen zo kunnen zij zich op elk moment veilig voelen binnen onze sport“.


Vandaag, 16 april 2021, werd het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie naar de topsportwerking Toestelturnen Dames in Gent bekend gemaakt. Lees hier de reactie van Gymfed alsook de reactie van de betrokken coaches op het rapport.

Reactie van algemeen manager Ilse Arys en voorzitter van het bestuursorgaan Peter Frederickx, in naam van Gymfed:

We hebben in de laatste maanden met een kritische blik naar onze werking gekeken. We hebben het rapport van de onafhankelijke commissie aandachtig gelezen.

Daaruit concluderen we dat er fouten gemaakt werden.

Ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe. Gymnasten wijden hun jeugd aan onze sport.

Het is onze taak ervoor te zorgen dat het mentale en fysieke welzijn van gymnasten op elk moment gewaarborgd is.

Daar zijn we niet altijd in geslaagd. Daar hebben we gefaald..

Er werd soms te hard gefocust op prestaties.

Daardoor zijn er dingen gebeurd die niet stroken met de waarden die we belangrijk vinden.

Daardoor werden gymnasten gekwetst.

Daardoor werden ouders, familie en vrienden van gymnasten gekwetst.

We excuseren ons daarom ten aanzien van iedereen die hiervan een negatieve impact ervaren heeft.

Tegen hen zeggen we: het spijt ons. Jullie verdienden beter.

En ook: dit mag nooit meer gebeuren.

Samen met de coaches, moeten en zullen we onze sport verder door een cultuurverandering leiden.

Het welzijn van de gymnast moet centraal staan. Dat moet vandaag de norm zijn.

Om deze cultuurverandering verder waar te maken moeten we als federatie onze leiderschaprol opnemen. Het is aan ons om kritisch naar onze werking te kijken.

We moeten erkennen dat onze sport op sociaal, emotioneel en fysiek vlak hoge eisen aan - vaak jonge - gymnasten stelt, waardoor ze kwetsbaar zijn. We moeten gymnasten voor deze druk beschermen.

Als federatie mogen wij geen leed negeren, ontkennen, of ons verzetten tegen het idee dat grensoverschrijdend gedrag in onze sport voorkomt. Want dan krijgen onze gymnasten de indruk dat zij niet gehoord worden, dat het geen zin heeft om iets aan te klagen.

Het is onze taak om de stemmen van jonge gymnasten te horen, hoe zacht ze soms ook klinken - omdat ze jong zijn, of bang of onzeker. Alleen zo kunnen zij zich op elk moment veilig voelen binnen onze sport.

Morgen start ons werk om met de adviezen van de commissie aan de slag te gaan. Dat zullen wij doen met overtuiging - en met het geloof dat wij van onze sport een modelsport kunnen maken.

Daarnaast moeten we samen met de coaches onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de gymnasten die gekwetst werden en ten aanzien van hun naaste omgeving, zodat de littekens kunnen helen.

We beloven vandaag aan hen, aan de huidige generatie en aan de toekomstige generaties om beter te doen.

Reactie van Marjorie Heuls en Yves Kieffer, in naam van al de betrokken coaches:

Vanuit de betrokken trainers Toestelturnen Dames van het topsportcentrum in Gent willen we reageren op het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie.

In de eerste plaats willen we benadrukken dat we het volste vertrouwen hebben in de manier waarop de onafhankelijke onderzoekscommissie gymnastiek haar onderzoeksopdracht volbracht heeft.

Daarnaast aanvaarden wij de analyses en de conclusies van de onderzoekscommissie.

We erkennen dat de focus van de aanpak en trainingsmethodiek in het verleden - meer bepaald in de periode voor de volledige uitrol van het interdisciplinaire team - soms hard en te prestatiegericht was. Daardoor hielden we te weinig rekening met de totale ontwikkeling van elk individu, ook op sociaal en emotioneel vlak.

We erkennen dat onze aanpak als psychisch grensoverschrijdend ervaren werd, en we beseffen dat daardoor sommige gymnasten diep gekwetst werden.

We betreuren dat.

We willen benadrukken dat er nooit bewust de intentie was om gymnasten te kwetsen of te kleineren. Maar we beseffen nu dat onze gehanteerde aanpak voor sommige gymnasten een negatieve impact heeft gehad en bij sommigen onder hen wonden nalaat.

Aan iedere gymnast die op welke manier dan ook psychisch grensoverschrijdend gedrag ervaren heeft, bieden we oprecht excuses aan. We willen op een actieve manier meewerken aan het helen van de wonden en zodoende ook leren uit deze ervaringen.

We beamen, zoals de onderzoekscommissie heeft vastgesteld, dat er zich op de turnvloer een positieve ontwikkeling voordoet. De uitbreiding van het interdisciplinair team onderschrijven we als een onmiskenbare meerwaarde en een must in de verdere ontwikkeling van topgymnastiek en de begeleiding van jonge gymnasten.

Als coaches hebben wij een belangrijke rol ten aanzien van de gymnasten, die vaak erg jong zijn. Deze verantwoordelijkheid nemen wij ook. Het topsportcentrum in Gent en bij uitbreiding iedere sportclub moet een veilige thuishaven zijn waar elke sporter ook terecht kan bij zijn of haar trainer of coach.

Samen met het management van Gymfed en de Internationale Gymnastiekfederatie zullen wij verder constructief en loyaal meewerken aan de broodnodige cultuurverandering binnen onze sport.

We verlenen onze volledige medewerking aan de open taskforce die met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie aan de slag zal gaan.

Wij willen garant staan voor een gezond en ethisch (top)sportbeleid binnen de gymnastieksport waarbinnen de persoonlijke integriteit van eenieder wordt gewaarborgd.

Wij zetten ons in voor alle huidige en toekomstige gymnasten en engageren ons tot actie opdat zij hun geliefkoosde sport kunnen beoefenen op een veilige en pedagogisch verantwoorde manier.

Meer info omtrent Gezond en ethisch sporten vind je hier


Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen