Reactie Gymfed recente gebeurtenissen

Delphine Gosseye   ‐  Dinsdag 28 juli 2020   ‐   Tweet

#wearegymDe Gymnastiekfederatie Vlaanderen heeft de afgelopen dagen het belang van een pedagogisch en ethisch verantwoorde sportomgeving, evenals de prioriteit die dit krijgt binnen haar beleid, meermaals benadrukt.

Gymfed erkent dat er zaken in de topsportbegeleiding verkeerd zijn gelopen en betreurt ten zeerste dat sommige sporters nog steeds negatieve ervaringen meedragen.

De recente getuigenissen over onze topsportwerking nemen we ernstig. Gymfed doet inzake deze materie beroep op een onafhankelijke ethische commissie en vraagt de betrokkenen hun getuigenissen bij deze commissie verder toe te lichten. Op korte termijn wordt gecommuniceerd omtrent de werking van deze commissie. De federatie garandeert een deskundige, neutrale en discrete behandeling en verzekert met de bevindingen en adviezen aan de slag te gaan.

Daarnaast plant Gymfed een overleg met de elite-gymnasten die tijdens de Olympiade 2016-2020 hun loopbaan hebben beëindigd om die periode samen met hen te evalueren. Ook met hun bevindingen zal in de toekomst zeker rekening worden gehouden.

Sinds 2016 werden belangrijke inspanningen gedaan om erop toe te zien dat er op het hoogste niveau op een constructieve, pedagogisch verantwoorde en respectvolle wijze wordt samengewerkt met sporters, coaches en omkadering om de gezamenlijke doelstellingen, met name prestaties tijdens de grote tornooien, te realiseren. Gymfed wil blijven evolueren in dit proces om een positief en veilig sportklimaat te garanderen. De federatie blijft alert voor een pedagogisch en verantwoorde sportomgeving voor al haar sporters en streeft steeds naar verbetering.