Olympische Spelen in Tokyo van 23 juli tot 8 augustus 2021

Delphine Gosseye   ‐  Dinsdag 24 mrt 2020   ‐   Tweet

#wearegymDe Japanse eerste minister Shinzo Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach hebben een overeenstemming bereikt over het uitstel van de Olympische Spelen. Deze worden niet georganiseerd in 2020. Tokio 2020 zal openen op 23 juli 2021 en sluiten op 8 augustus.

Dinsdag 24 maart 2020 werd gezien de gezondheidssituatie inzake het Coronavirus Covid-19 beslist de Olympische Spelen niet te organiseren in 2020. Intussen werd een akkoord bereikt tussen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het lokale organisatiecomité Tokio 2020 over de nieuwe data van de Olympische Spelen: Tokio 2020 zal openen op 23 juli 2021 en sluiten op 8 augustus.

De Road to Tokyo van Team BELGYM wordt hierdoor even on hold gezet. Van zodra de nieuwe planning van onze meisjes bekend is kom je dit via onze website te weten!

Na de mededeling van het IOC, dat de Olympische Spelen zullen worden uitgesteld tot de zomer van 2021 heeft Gymfed geoordeeld dat de trainingen van de Olympische selectie Toestelturnen meisjes onmiddellijk zullen worden beëindigd. Enkel in functie van de voorbereiding van de Spelen werden de trainingen verdergezet onder strikt hygiënische en veiligheidsvoorwaarden. Ondanks de ontgoocheling hebben het team en de verantwoordelijken van Gymfed uiteraard alle begrip voor de genomen beslissing om de Spelen tot de volgende zomer uit te stellen. Het is steeds onze stelling geweest dat de volksgezondheid en het algemeen belang voorrang hadden op onze “Olympische” dromen.

Het is belangrijk dat de gymnasten en de coaches in de komende periode in hun thuissituatie tot rust kunnen komen. Samen met de ruime omkadering en de sporters zal worden overlegd hoe met deze nieuwe situatie om te gaan en hoe de toekomst met dezelfde ambities wordt aangepakt.

Wij bedanken onze gymnasten, coaches en de sporttechnische omkadering. De inzet en gedrevenheid om ondanks alles, de voorbereiding op de Spelen in moeilijke omstandigheden verder te zetten was er tot de laatste moment. We bedanken tevens de ouders en familieleden van de gymnasten die ons in deze moeilijke tijden het volste vertrouwen hebben gegeven bij de voorgestelde aanpak.

Tenslotte bedanken we de verantwoordelijken van Sport Vlaanderen, de minister van sport, de heer Weyts en zijn onmiddellijke medewerkers (die gezamenlijk de trainingen hebben mogelijk gemaakt) en het BOIC voor de tot nu toe geleverde inspanningen en ondersteuning.

Deze barre periode sterkt ons nog meer dan voorheen in onze overtuiging om tijdens de volgende Olympische Spelen uit te blinken en ons land en onze regio op een waardige wijze te vertegenwoordigen.

Voor Gymfed, Voor de Koninklijke Belgische turnfederatie

Lode Grossen

Algemeen manager Gymfed

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen