Trainers App: extra functionaliteit: aanpassing gepresteerde uren/onkosten trainers!

Inge Doens   ‐  Donderdag 10 dec 2020   ‐   Tweet


Info voor de administrators van de Trainers App

Het is voor de beheerders van de Trainers App nu ook mogelijk om het bedrag van de gepresteerde uren/onkosten van de trainers aan te passen. Op deze manier kunnen aanpassingen nu onmiddellijk in de applicatie bijgehouden worden. Ook de trainer wordt op de hoogte gebracht van de aanpassing. 

Hoe ga je te werk?

1. Ga in de 'ADMIN' naar 'Betalingen' en klik op de naam van de trainer waarvan je een bedrag wenst aan te passen. 

2. Ga naar de juiste training en klik op het sleuteltje naast het bedrag


3. Pas het bedrag aan


4. De trainer ziet in het overzicht van zijn betalingen een 'uitroepteken' staan. Als de trainer op het uitroepteken klikt wordt de aanpassing getoond!