Update 27.01: Buitenschoolse activiteiten in bubbels van 10

Delphine Gosseye   ‐  Maandag 25 januari 2021   ‐   Tweet

#weraregym

Foto: Griet Gillisjans


Het aantal coronabesmettingen blijft steeds toenemen, ook op scholen schieten de cijfers de hoogte in. Op basis van de stijgende cijfers worden extra maatregelen genomen inzake jeugdactiviteiten en onderwijs. Kinderen jonger dan 12 mogen indoor blijven sporten, kinderen tussen de 12 en 18 jaar kunnen outdoor aan de slag, beide in bubbels van 10.

Update 27.01 - 14.00 uur

Het akkoord dat door de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen op 26 januari bereikt werd, wordt de komende dagen voorgelegd aan het Overlegcomité dat zal beslissen wanneer de nieuwe regels ingaan. Van zodra de beslissing door het Overlegcomité gekend is, zullen wij dit communiceren naar onze clubs en leden. 

Mogen er meerdere groepen in één zaal? Mag je outdoor met contact trainen? Telt mijn trainer mee in de 10 personen? Mag een trainer aan meerdere groepen lesgeven? Op deze vragen hebben wij op dit moment geen antwoord. Op basis van de beslissing van het Overlegcomité zullen wij onze clubs het nodige advies bezorgen omtrent de implicaties op de clubwerking. We zijn er ons van bewust dat deze maatregelen opnieuw een grote impact hebben op de clubs en hopen hen te ondersteunen daar waar mogelijk. In deze situatie zijn het echter de clubverantwoordelijken van elke individuele club die het best geplaatst zijn om te oordelen wat binnen de clubwerking opportuun, mogelijk of haalbaar is. 

De situatie waar we nu voor staan en de implicaties die deze hebben op de Gymfed-organisaties en haar werking worden intern bekeken. Als federatie nemen we onze verantwoordelijkheid op in de strijd tegen het coronavirus waarbij de gezondheid van al onze leden centraal staat. Een verdere communicatie en verduidelijking wordt eerstdaags opgenomen.

Update 26.01 - 22.00 uur

De ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen in ons land hebben een akkoord bereikt over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Die mogen blijven doorgaan, zij het in kleinere bubbels en slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit. Ook kinderen ouder dan 12 jaar mogen in een kleine bubbel samenkomen, maar dan wel in openlucht.

Kinderen jonger dan 12 (°2008 en jonger)

Kinderen die aan hun ene activiteit van de week deelnemen, zullen dat in groepjes van maximaal 10 moeten doen. "Afgelopen maanden heeft de jeugdsector zich sterk georganiseerd in bubbels van 50, maar virologen zeggen ons dat dit te veel is nu. Daarom stellen we voor de bubbels tot 10 kinderen te beperken. Voor veel jeugdbewegingen zal dit niet evident zijn, maar liever dit dan helemaal niks meer organiseren."

Kinderen en jongeren ouder dan 12 - 18 jaar (°2007 en ouder)

Voor kinderen en jongeren ouder dan 12 zijn buitenschoolse activiteiten momenteel verboden, maar daarin komt verandering. "Zij zullen mogen samenkomen in groepjes van 10, maar wel uitsluitend in openlucht", zegt Dalle. "We kunnen hen dus een klein beetje perspectief geven. Ook voor hen is het niet de bedoeling allerlei verschillende activiteiten te combineren."

Wat met de krokusvakantie?

In de krokusvakantie vinden veel kampen (zonder overnachting) plaats. De kampen kunnen blijven doorgaan met het voorstel de dubbel van 50 te reduceren naar groepen van 25 kinderen. 

Vanaf wanneer gelden deze regels?

"Dit is voor alle duidelijkheid een gedragen voorstel van de bevoegde ministers van de 3 gemeenschappen samen met virologen", zegt Dalle. "Het is het Overlegcomité dat de definitieve beslissing moet nemen, ook over de timing. "

Van zodra er meer duidelijkheid is inzake de nieuwe maatregelen brengen we onze clubs en leden op de hoogte. De situatie waar we nu voor staan en de implicaties die deze hebben op de Gymfed-organisaties en haar werking worden intern bekeken. Als federatie nemen we onze verantwoordelijkheid op in de strijd tegen het coronavirus waarbij de gezondheid van al onze leden centraal staat. We zijn er ons van bewust dat deze maatregelen opnieuw een grote impact hebben op de clubwerking en hopen onze clubs te ondersteunen daar waar mogelijk. In deze situatie zijn het de clubverantwoordelijke van elke individuele club die het best geplaatst zijn om te oordelen wat binnen de clubwerking opportuun, mogelijk of haalbaar is. Een verdere communicatie en verduidelijking wordt eerstdaags opgenomen.

Update 25.01 - 13.00 uur

Door het stijgend aantal coronabesmettingen, ook in de scholen, wordt door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en de corona-experts bekeken welke extra maatregelen er genomen dienen te worden inzake jeugdactiviteiten en onderwijs. Voorlopig is er geen definitieve beslissing genomen. “Er wordt nu teruggekoppeld naar het terrein om de mogelijke pistes af te toetsen”, klinkt het.

Er wordt onder meer gesproken over nieuwe draaiboeken voor naschoolse activiteiten, nieuwe regels voor bubbels en een specifieke aanpak voor indoor en outdoor-activiteiten. Ook een eventueel totaal verbod op buitenschoolse activiteiten ligt op tafel, al is dat niet de “voorkeurspiste”, klinkt het. Morgen of overmorgen komen de experts en de ministers opnieuw samen. Intussen kunnen er lokaal of op clubniveau reeds extra maatregelen genomen worden.

#wearegym #wearesafe

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen