Hoe verloopt het sportseizoen nu verder?

Delphine Gosseye   ‐  Vrijdag 15 januari 2021   ‐   Tweet

#wearegymHou nog even vol!

We hadden het graag anders gezien, maar ook in 2021 starten we het sportseizoen met de nodige Corona-beperkingen. Welke maatregelen gelden er momenteel en welke gevolgen heeft dit voor onze (club)werking? We geven jullie graag een stand van zaken.

Volgende regels vormen momenteel het uitgangspunt voor het sporten tot 1 maart 2021. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de clubwerking en restricties van lokale besturen kunnen deze regels binnen de clubwerking mogelijks strenger gehanteerd worden. Indien er op federaal niveau voor 1 maart 2021 versoepelingen doorgevoerd worden, brengen we jullie zoals steeds zo snel mogelijk op de hoogte.

Welke algemene regels zijn er van toepassing?

-13 jaar (°2008 en jonger)

  • Indoor of outdoor sporten met contact is mogelijk
  • Maximaal 50 personen in een groep (incl begeleiders) - geen contact tussen groepen mogelijk
  • Competitie is mogelijk, max. 1 toeschouwer per deelnemer

+13 jaar (°2007 en ouder)

  • Indoor sporten is niet toegelaten
  • Outdoor sporten met max. 4 personen en respect afstandsregels (inclusief 1 meerderjarige trainer verplicht)

Wat met de organisaties?

Onder de huidige maatregelen zullen in februari en maart organisaties doorgaan voor sporters tot en met geboortejaar 2008. Dit zowel voor individuele competities als teamcompetities conform deze leeftijden. Gezien deze leeftijdsbegrenzing een wijziging in het aantal sporters per organisatie met zich meebrengt en sommige sporthallen als vaccinatiecentra worden ingericht, kunnen er mogelijks verschuivingen doorgevoerd worden in de kalender voor bepaalde niveaus en leeftijdscategorieën. De communicatie omtrent deze mogelijke wijzigingen wordt asap gevoerd. We zijn er ons als federatie van bewust dat er binnen deze leeftijdscategorie ook clubs en sporters zijn die niet de mogelijkheid hebben om hun trainingsactiviteiten te hervatten en bijgevolg niet kunnen deelnemen aan onze organisaties. We betreuren dit ten zeerste en hopen dat ook deze sporters hun passie voor de sport blijven behouden.

Voor de sporters vanaf geboortejaar 2007 blijven we streven naar een trainingstijd van +/- 6 weken alvorens zij kunnen deelnemen aan competities. De eerder aangepaste wedstrijdkalender met competities voor alle leeftijdscategorieën vanaf maart, zal dus helaas niet gehanteerd kunnen worden indien de huidige maatregelen in stand blijven tot 1 maart 2021. Van zodra er zicht is op de mogelijke heropstart van de indoor trainingen voor sporters vanaf geboortejaar 2007 wordt de wedstrijdkalender verder op punt gezet.

Wens je als club je sporters in te schrijven voor één van onze competities of een wedstrijdlicentie aan te vragen/te wijzigen? Dit kan tot en met 4 weken voor de betreffende organisatie. De facturatie van de licenties gebeurt op basis van de 1ste inschrijving voor een organisatie.

Wanneer mogen we terug indoor trainen?

Een terechte vraag die ieder van ons zich stelt… Helaas kunnen we hier voorlopig geen antwoord op geven. Zoals steeds streven we er naar om jullie bij elke wijziging, hetzij een verstrenging hetzij een versoepeling, zo snel en goed mogelijk op de hoogte te brengen van de impact op de clubwerking. Op deze manier hopen we alle clubs en sporters zo goed mogelijk te ondersteunen in dit lopende seizoen.

De impact van de afgelopen maanden en het gebrek aan perspectief is voor onze sporters en clubs bijzonder zwaar. We zijn als federatie vragende partij om het indoor sporten op een verantwoorde en veilige manier te organiseren en zullen hierop blijven inzetten. Gezien het feit dat de dalende besmettingscijfers opnieuw stagneren, wordt het echter moeilijk om op korte termijn een versoepeling door te voeren. We vragen onze clubs en sporters dan ook om te blijven volhouden en maximaal te focussen op gezonde en veilige trainings- en wedstrijdomstandigheden in de toekomst.

#wearegym #wearesafe