Voorstel stappenplan heropstart sportsector

Delphine Gosseye   ‐  Donderdag 7 mei 2020   ‐   Tweet

#wearegymVlaams minister van Sport Ben Weyts heeft met de sector een gefaseerd adviesplan uitgewerkt voor de heropstart van de sportsector. Dat plan ligt momenteel bij de experten van de GEES en wordt volgende week besproken.

Het plan omvat een gefaseerde aanpak van de sportsector en is een gezamenlijk voorstel van alle gemeenschappen in België. Het plan wordt volgende week besproken door de experten van de GEES en dient, al dan niet met aanpassingen, te worden goedgekeurd door de Veiligheidsraad. In eerste instantie zal enkel worden geoordeeld over de maatregelen voor na 18 mei.

Gymfed zal na de Veiligheidsraad en fase per fase de maatregelen opvolgen en een concrete aanpak voor de exitstrategie voor haar clubs en leden opstellen en communiceren.

4 mei = huidige fase

  • Individuele fysieke activiteit in openlucht mits social distancing met maximum 2 partners die steeds dezelfde zijn

18 mei

  • In beperkte groep (max. 20 personen inclusief sportbegeleiders) in open lucht en in georganiseerd verband mits social distancing (max. 1 persoon/30 m².)
  • Alle sportactiviteiten voor -12 jarigen (zonder toeschouwers)

1 juni

  • Individuele fysieke activiteiten indoor mits social distancing met maximum 2 partners (max. 1 persoon/30 m²) plus max. 1 toegelaten sportbegeleider. In een sportinfrastructuur kunnen meerdere groepjes van 3 personen aanwezig zijn, zolang het plafond van max. 1 persoon/30 m² niet wordt overschreden.

15 juni

  • Indoor activiteiten in beperkte groep van maximum 20 personen inclusief sportbegeleider(s) en in zoverre de accommodatie minstens 30m² per deelnemer waarborgt.

29 juni

  • Alle sportactiviteiten (exclusief wedstrijden buiten trainingsverband waar social distancing niet kan gegarandeerd worden)

31 juli

  • Sportevenementen met gelimiteerd aantal deelnemers en toeschouwers (inclusief wedstrijden waar social distancing niet kan gegarandeerd worden)

1 september

  • Massasportevenementen

Belangrijk is dat dit stappenplan fase per fase zal bekeken worden inzake de verdere evolutie en verspreiding van het virus. Aanpassingen zullen vermoedelijk en hoogstwaarschijnlijk nodig zijn, dit kan zowel in gunstige als in minder gunstige richting.

We kijken er alvast naar uit en hopen - stap voor stap - terug te sporten uit ons kot.

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen