Van provinciale werking naar regiowerking in 2014

Het Vlaamse gymlandschap wordt verdeeld in 10 regio’s, waarbij de bereikbaarheid en betrokkenheid van iedere club centraal staat. De grenzen zijn een indicatieve indeling en geen doel op zich. Ze hebben vooral als doel initiatieven te nemen binnen de regio samen met de clubs.

De regiocommissie is de link tussen de clubs en relevante belangengroepen, actief in haar regio, en de Gymnastiekfederatie, met de focus op de recreatieve werking en de promotie van de gymnastiek. De regiocoördinator leidt de werking van de regiocommissie en vertegenwoordigt Gymfed op lokaal niveau. De regiocoördinator is de sleutelfiguur in de ondersteuning van de interne clubwerking. Hierbij spelen de clubcoachen van het Q4Gym-kwaliteitsproject een belangrijke tool.Regiowerking
De regiocommissie zal door het permanent overleg met z’n clubs diverse activiteiten ontwikkelen in de regio. De regiocommissie neemt initiatieven, in samenspraak met de federatie opdat er voldoende activiteiten, cursussen, recrea-activiteiten, workshops en andere info-momenten binnen de regio, kort bij de clubs, opgezet worden.

Wie meer info wenst kan contact opnemen met Inge Doens - 09 243 12 09